Formaldehid és formaldehid-tárolók hűtő-kenőanyagokban

A RAC-bizottság (Risk Assessment Committee) a formaldehidet a 1) karcinogén 1B és mutagén 2 kategóriákba sorolta be. A Rhenus Lub nem alkalmaz formaldehidet a hűtő-kenőanyagokban. Néhány rhenus hűtőkenőanyag azonban tartalmaz formaldehid-tárolókat 2), amelyek lehasíthatják a formaldehidet. Szabad (lehasított állapotban) a formaldehid csak 1000 ppm (= 0,1%) koncentrátumtól jelölésköteles.

Mivel a Rhenus Lub hűtő-kenőanyagok sem jelenleg, sem a jövőben nem fogják elérni ezt a határértéket, a formaldehid-tároló tartalmú rhenus termékek biztonsággal használhatóak.

Ebből következik, hogy:

  • A rhenus hűtő-kenőanyagok nem jelöléskötelesek formaldehid és formaldehid-tárolók tekintetében
  • A termék kezelése a felhasználó számára nem változik
  • Nem változik a jelölési kötelezettség

Mérések és jelölések

A Rhenus Lub laborban a formaldehid koncentrátumok mint vizsgálati paraméterek évek óta standardnak számítanak. Az eljárás során skaláris rendszerrel határozzák meg a lehasítható formaldehidet. Egyúttal meghatározzák a formaldehid-tárolóból a maximálisan lehasítható mennyiséget is. A valóságban ennek a mennyiségnek csak csekély töredéke hasad le ténylegesen, így ez a mérési módszer a legnagyobb biztonságot nyújtja a felhasználók számára.

Az, hogy a jövőben a formaldehid jelölése hatással lesz-e a formaldehid-tárolókra, a PT 13 hűtő-kenőanyagok biocid regisztrációjától függ. Ezek várhatóan 2015 / 2016 folyamán készülnek el véglegesen.

A levegő minőségével kapcsolatos határértékek és a formaldehid belélegzése

Az eddigi 0,62 mg / m³ MAK-értéket (maximális munkahelyi koncentrációs érték) mint munkahelyi határértéket visszavonták. A MAK-bizottság új határértékként 0,37 mg / m³ értéket javasolt. Ezen felül jelenleg egy új DNEL-értékről (Derived No-Effect Levels) is vita folyik. Jelenleg még teljesen nyitott, hogy ténylegesen milyen értékeket határoznak majd meg (állapot 2014. április. 28.).

Ez a következőket jelenti:

Jelenlegi ismereteink szerint a szokásos feltételek mellett biztosított az alkalmazás. A helyiség levegőjére mérési kötelezettség nem áll fenn a formaldehid vonatkozásában. A mechanikai gyártás munkaterületeinek levegőjében mért formaldehidtartalom 1999 – 2009 időszakra vonatkozó kiértékelése azt mutatja, hogy a mérések 95 %-ában a mért érték jelentősen a MAK-bizottság által javasolt határérték (0,37mg / m³) alatt maradt. Ezen túlmenően a vita tárgyát képző SCOEL-határérték (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits) az elvégzett mérések több, mint 95 %-ban a 0,2 ppm = 0,25 mg / m³ tartományon belül maradt.

Az itt közölt információ figyelembe veszi az aktuálisan érvényes jogszabályi irányelveket (állapot: 2014. május). Változások esetén a Rhenus Lub automatikusan értesíti az ügyfeleit.