vetten met hoog rendement en koelsmeermiddelen - Made in Germany

In onze ondernemingscentrale in Mönchengladbach, Duitsland, ontwikkelen en produceren wij vetten met hoog rendement, speciale smeermiddelen en koelsmeermiddelen volgens individuele klantenspecificaties.

Als systeemaanbieder concentreren wij ons daarbij op de oplossing van complexe smeringstechnische taken – met een onderbouwd advies en op maat gesneden producten.

Met het onderbrengen van alle ondernemingsafdelingen op een centrale locatie garanderen wij een constant hoge kwaliteit, korte beslissingstrajecten en veilige processen.

Made in Germany
Innovatie

Innovation – made by Rhenus Lub

Meer dan 20% van onze medewerkers werken in het onderzoek en de ontwikkeling voor nieuwe smeermiddelen met hoog rendement. Samen met onze klanten en onderzoeksinstituten ontwikkelen wij met chemische en toepassingstechnische knowhow de formules voor een stabiel fluïdeproces.

Ons innovatiemanagement omvat:

 • Nieuwe producten voor nieuwe toepassingen
 • Permanente verdere ontwikkeling van producten
 • Toepassings- en branchespecifieke ontwikkelingen
 • Ontwikkelingspartnerschappen met toonaangevende klanten
 • „Customization“ – ontwikkelingen in de klantenopdracht
 • rhenus lubrineering als omvangrijk Fluid Management
 • Procesanalyse met Rhenus Lub indicatorensysteem
Kwaliteit

Productie-installaties volgens de laatste stand van de techniek

rhenus-kwaliteit staat voor het gelijktijdig en nauwkeurig bereiken van fundamentele prestatieparameters. Want alleen de combinatie van meerdere voordelen leidt tot een echte meerwaarde. Deze kwaliteit, waarvoor iedere afzonderlijke medewerker een hoge mate aan verantwoordelijkheid draagt, geeft u de nodige veiligheid in de productie en heeft meteen een positief effect.

Unieke rhenus-kwaliteit onstaat door:

 • Innovatieve formules
 • Gelijkblijvende kwaliteit door productie op één locatie
 • Zeer moderne productiefaciliteiten
 • Intelligente productieprocessen
 • Strenge kwaliteitscontrole
 • Gebruik van eersteklas grondstoffen
Verantwoordelijkheid

Op het gewenste tijdstip, op de gewenste plek

Van de inkoop tot de verzending letten wij bijzonder op efficiëntie en leveringszekerheid voor onze klanten. Onze verantwoordelijkheid voor kwalitatief perfecte producten en een betrouwbare voorbereiding bereiken wij met duidelijke organisatiestructuren en zeer korte trajecten op een productielocatie.

Een intelligent Supply Chain Management en de dochtermaatschappijen en distributeurs van Rhenus Lub in heel de wereld zorgen ervoor dat uw speciale smeermiddelen altijd op korte termijn en punctueel beschikbaar zijn – op het gewenste tijdstip, op de gewenste plek.

Uitwisseling van kennis: innovatief dankzij samenwerking bij onderzoek

In ons hoofdkantoor in Mönchengladbach, Duitsland, ontwikkelen en produceren wij hoogwaardige vetten, speciale smeermiddelen en koelsmeermiddelen voor de meest uiteenlopende toepassingen en eisen. Daarbij staat het optimale resultaat voor onze klanten voorop.

Meer dan 20% van onze medewerkers werkt op het gebied van research en ontwikkeling permanent aan nieuwe en verbeterde recepturen om te kunnen blijven voorzien in de voortdurend veranderende klantbehoeften en om ook in de toekomst onze reputatie als toonaangevende innovator hoog te houden.

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstellingen die ons met hun scheikundige en toepassingstechnische knowhow bijstaan. Samen ontwikkelen wij innovatieve recepturen ten behoeve van een stabiel, efficiënt, milieuvriendelijk en toekomstbestendig fluid process.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Met het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart) zijn wij een strategisch innovatiepartnerschap aangegaan. Hierbij vormen wij een belangrijke schakel tussen onderzoek en industrie en tussen productidee, innovatie en markt.

Door de uitwisseling van vakkennis ontwikkelen wij een nieuwe koelsmeermiddelgeneratie van morgen, die zowel de gereedschapsslijtage als de bewerkingstijden bij de productie van moderne materialen moet terugdringen.

In het kader van deze nauwe samenwerking werken wij aan een eerste project, waarin koelsmeermiddelen voor de bewerking van vezelcomposieten centraal staan. Nu al bestaat ongeveer 50% van de in de vliegtuigbouw gebruikte materialen uit koolstofvezelversterkte kunststof.

www.dlr.de

Hochschule Niederrhein

Al jaren staat de Hochschule Niederrhein als samenwerkingspartner aan onze zijde. Sinds 20 jaar bevorderen wij samen synergie-effecten tussen bedrijfsleven en wetenschap en slaan daarmee een belangrijke brug tussen theorie en praktijk. Wij werken voortdurend aan uitbreiding van dit strategische partnerschap.

In het kader van het Deutschlandstipendium, een Duits studiebeurzenprogramma, van de Hochschule Niederrhein begeleiden wij een student die de studierichting 'procestechniek' volgt tot en met het afronden van zijn masterscriptie.

www.hs-niederrhein.de

Westsächsische Hochschule Zwickau

De samenwerking met de Westsächsische Hochschule Zwickau zit bij Rhenus Lub historisch diep verankerd. Al meer dan 20 jaar doen wij samen met de experts uit Zwickau onderzoek naar de meest uiteenlopende koelsmeermiddelrecepturen voor de metaalbewerkende industrie. Zodra in onze laboratoria een veelbelovend koelsmeermiddel voor zeer complexe bewerkingsstappen ontstaat, wordt dit door de Westsächsische Hochschule in Zwickau op grote proefinstallaties onderzocht op deugdelijkheid voor het desbetreffende bewerkingsproces.

In een grootschalig en met externe middelen ondersteund onderzoek test de Hochschule Zwickau in nauwe samenwerking met Rhenus Lub koelsmeermiddelen voor de bewerking van koolstofvezelversterkte kunststoffen (CVK). Het onderzoek brengt aan het licht hoe een koelsmeermiddel moet zijn opgebouwd om koolstofvezelcomposieten in de toekomst te kunnen bewerken.

www.fh-zwickau.de

BiSafe – microbiologie en biologische veiligheid

Een deskundige adviseur aan onze zijde en een vakman voor alle kwesties rond het thema 'microbiologie' is dr. rer. nat. Volker R. Stoldt. De senior scientist aan de Heinrich-Heine-Universiteit in Düsseldorf heeft zich met zijn firma 'BiSafe' gespecialiseerd in de veilige, efficiënte en duurzame omgang met en inzet van biologische agentia en biociden volgens de wettelijke voorschriften.

Omdat de inzet van biociden in koelsmeermiddelen als gevolg van de biociderichtlijn sterk is beperkt, heeft onderzoek naar alternatieve bestanddelen de toekomst. In samenwerking met dr. Stoldt doen wij onderzoek naar nieuwe conserveringsmethoden voor koelsmeermiddelen. Zijn bioanalytische meetmethode die niet alleen heel snel, maar ook heel nauwkeurig is, levert voor ons waardevolle resultaten op. Als directeur van de firma 'BiSafe' adviseert dr. Stoldt klanten van Rhenus Lub en houdt hij in opdracht van ons bedrijf toezicht op hoogwaardige productie-installaties.

www.bisafe.de

Starrag Group

Verspaningsprocessen consequent optimaliseren: dat is het doel dat wij samen met Starrag Group uit Zwitserland nastreven. Samen met de wereldwijd toonaangevende fabrikant van precisiegereedschapsmachines voor het frezen, draaien, boren en slijpen van werkstukken van metaal, composieten en keramiek doen wij in uitgebreide testreeksen onderzoek naar de wisselwerkingen tussen koelsmeermiddel en gereedschapsmachine bij verspaningsprocessen. Want iedere afzonderlijke procesparameter beïnvloedt het resultaat — zowel gereedschapsmachines als gereedschappen, werkstukken, vloeistoffen en filters.

Samen met de Starrag Group zoeken wij naar een permanente oplossing om het samenspel tussen innovatieve koelsmeermiddelen en geavanceerde gereedschapsmachines zo efficiënt mogelijk te laten verlopen — voor de maximale toegevoegde waarde voor onze klanten uit de metaalverwerkende industrie.

www.starrag.com