Rhenus Lub — voor respect en prestaties

Als internationaal opererende onderneming zijn wij ons bewust van onze plicht om verantwoord te ondernemen. Daarom zetten wij ons wereldwijd en in de regio Beneden-Rijn, maar vooral in Mönchengladbach, de plaats waar ons hoofdkantoor is gevestigd, in voor sociale rechtvaardigheid. Hierbij richt de familie die eigenaar van Rhenus Lub is, zich op afzonderlijke, zorgvuldig uitgekozen initiatieven en projecten. Want Rhenus Lub staat voor respect en prestaties en daarmee ook voor persoonlijke maatschappelijke betrokkenheid.

Duurzaam ondernemen waarborgen: het VN-initiatief Global Compact

Precies zoals dat in de bedrijfscultuur van Rhenus Lub verankerd zit, zetten wij ons als actief lid van het VN-initiatief Global Compact – 's werelds grootste en belangrijkste netwerk ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemen en van Corporate Social Responsibility (CSR) – duurzaam in voor mensenrechten, arbeidsnormen en milieubescherming. Het doel is om binnen onze invloedssfeer bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige economie en actuele problemen op te lossen.

www.unglobalcompact.org

Voor een positief imago van de stad: het actiecomité Mönchengladbach

Sinds de oprichting in het voorjaar van 2003 hebben de leden van het actiecomité Mönchengladbach zich tot taak gesteld om in hun eigen stad impulsen te geven en mensen ertoe aan te zetten om op actieve wijze mede vorm te geven aan de toekomst en kansen van de stad en te zorgen voor een regio-overschrijdende uitstraling. Rhenus Lub is vanaf het begin van de partij en zet zich in voor een positieve ontwikkeling en ondersteuning van Mönchengladbach en haar burgers. Dr. Max Reiners, eigenaar van Rhenus Lub, ziet deze betrokkenheid als een praktische invulling van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Jody Williams - het actiecomité Mönchengladbach Directeur van Rhenus Lub dr. Max Reiners (rechts) bedankt winnares van de Nobelprijs voor de Vrede prof. Jody Williams (midden) voor haar kernlezing ten behoeve van een betere wereld.

Om de gestelde doelen in de praktijk te realiseren, nodigt het actiecomité Mönchengladbach regelmatig Nobelprijswinnaars en gerenommeerde pioniers uit voor het houden van kernlezingen in de stad. Zo zijn de voormalige secretaris-generaal van de VN Kofi Annan, mensenrechtenactiviste Jody Williams, Wikipedia-oprichter Jimmy Wales, basejumper en beoefenaar van extreme sporten Felix Baumgartner, chimpanseeonderzoekster Jane Goodall en de Dalai Lama al eens uitgenodigd.

Kofi Anan - het actiecomité MönchengladbachTe gast in Mönchengladbach: winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede Kofi Annan zet zijn naam in het Gouden Boek van de stad.

Al met al kan het actiecomité terugzien op meer dan 70 bijeenkomsten met wereldwijd bekende en invloedrijke deelnemers. Directeur van Rhenus Lub dr. Max Reiners heeft het beschermheerschap al twee keer op zich genomen en de winnaars van de Nobelprijs voor de Vrede Kofi Annan en Jody Williams in Mönchengladbach welkom geheten.

www.ik-mg.de

Vrede begint in het hoofd: de Katholieke Vredesstichting

De Katholieke Vredesstichting in Duitsland en het door haar gesteunde instituut voor Theologie en Vrede dat in Hamburg is gevestigd, doen al meer dan 30 jaar onderzoek naar de ethische grondbeginselen van vrede en brengen de resultaten hiervan in de actuele politieke en kerkelijke discussie in. Het idee van een nieuwe vredesorde staat daarbij voorop. 

Het credo van de stichting luidt: "Vrede begint in het hoofd". Voor het gelijknamige project heeft Rhenus Lub zich als 'vredestichter' ingezet en eraan bijgedragen dat een nieuwe functie voor het onderzoeksterrein 'Europees buitenlands beleid en veiligheidsbeleid' kon worden gecreëerd.

www.katholische-friedensstiftung.de

De toekomst van de stad mede vormgeven: het masterplan MG3.0

Het masterplan MG3.0 gaat uit van de sterkten van de stad, legt hier de nadruk op en brengt ze verder tot ontwikkeling om nieuwe stedenbouwkundige kwaliteiten te genereren. Zoals ooit de monniken op de abdijberg en in de 19e eeuw de textielindustrie aan de ontwikkeling van de stad hebben bijgedragen, zijn het nu initiatiefnemers en sponsoren uit het bedrijfsleven die de vereniging 'MG3.0_Masterplan Mönchengladbach' hebben opgericht. Als actiegroep heeft de vereniging het kantoor van de Britse architect sir Nicholas Grimshaw de opdracht gegeven voor de opstelling van het masterplan, het werk gefinancierd en ondersteund.

De toekomst van de stad mede vormgeven: het masterplan MG3.0Toekomstvisie Gladbachtal: het landschapsarchitectonische concept voorziet hier de uitbreiding van de plantsoenen aan de Geroweiher.

MG3.0 is een cadeau aan de stad Mönchengladbach. Het moet onder andere het eigen karakter van Mönchengladbach benadrukken en de stad in de strijd om talenten, investeerders en kennis ondersteunen — voor een gezonde economie, een kloppend netwerk, een vitale stad en een levendige gemeenschap.

Rhenus Lub zet zich als sponsor in voor de stapsgewijze uitvoering van veel afzonderlijke maatregelen die door het masterplan worden aanbevolen. De hiervoor onmisbare specialisten kunnen door de enorme betrokkenheid van het bedrijfsleven worden gefinancierd. Er is al meer dan 930.000 euro gestoken in de uitvoering van het masterplan. Op het moment wordt in samenwerking met het gemeentebestuur aan de planning van meer dan tien afzonderlijke maatregelen gewerkt.

www.mg3-0.de

Voor een gezonde maaltijd: PausenPower eG

Geïnspireerd door het concept van social business van de winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede professor Muhammad Yunus, die eveneens op uitnodiging van het actiecomité in Mönchengladbach te gast was, is in maart 2012 PausenPower eG in het leven geroepen. De leden van de coöperatie zonder winstoogmerk hebben zich tot taak gesteld om sociale, ecologische en maatschappelijke problemen op te lossen.

Voor een gezonde maaltijd: PausenPower eGUitgebalanceerd en lekker eten: naar het idee van winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede prof. Muhammad Yunus (links) zet Rhenus Lub zich als promotor van de gezonde middagmaaltijd regelmatig in voor schoolkinderen.

Rhenus Lub behoort tot de oprichtende leden en zet zich als promotor van de gezonde en uitgebalanceerde middagmaaltijd regelmatig in voor de leerlingen van de Anne Frankschool voor speciaal onderwijs in Mönchengladbach. Want uit onderzoek bleek dat op het gebied van de voedselvoorziening van kinderen van de kleuterschool in het stadsgebied de behoefte aan ondersteuning het grootst is.

Onder leiding van een voedingswetenschapper leren de jongens en meisjes hoe ze voor zichzelf uitgebalanceerde maaltijden kunnen bereiden en hoe een goede maaltijd smaakt. De gezamenlijke middagmaaltijd is al jaren een vast onderdeel op de Anne Frankschool voor speciaal onderwijs.

www.pausenpower.de

Kerstgiften in plaats van kerstpost

In plaats van te investeren in het versturen van kerstkaarten, ondersteunt Rhenus Lub in de adventstijd hoofdzakelijk in de thuisstad Mönchengladbach vooral sociale projecten en voorzieningen.

Daarom is ook in samenwerking met de gemeente Mönchengladbach op het woonerf 'Dahlener End' in de wijk Rheindahlen een ongeveer 1.500 vierkante meter grote speeltuin grondig gemoderniseerd. Daarbij is een spannende avontuurlijke wereld ontstaan die kinderen uit de buurt uitnodigt om er te spelen en te ontdekken.

In het Regenbooghuis in de wijk Rheindahlen zet Rhenus Lub zich in voor meer beweging en bevordering van de gezonde ontwikkeling van kinderen. Het ouderinitiatief dat een dagverblijf voor kinderen in de leeftijd van vier maanden tot zes jaar runt, heeft zich ten doel gesteld de ontwikkeling van de kleintjes door opvang, vorming en opvoeding te bevorderen. Met ondersteuning van Rhenus Lub konden onder andere nieuwe bewegingstoestellen zoals loopfietsen, een rollenglijbaan en ander speelmateriaal voor de ontwikkeling van het bewegingsapparaat worden gekocht.

www.regenbogenhaus-rheindahlen.de