Speciale smeermiddelen van Rhenus Lub – van eersteklas kwaliteit, veilig voor uw processen

Het brede portfolio van de speciale smeermiddelen van Rhenus Lub omvat met water mengbare en niet met water mengbare koelsmeermiddelen en vetten met hoog rendement.

Onze producten worden in de meest verschillende industrieën gebruikt – van de automobielindustrie tot de cementproductie. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwikkelen en produceren wij volgens strenge kwaliteitsmaatstaven en gaan wij daarbij ver boven de standaarden uit – zowel wat betreft economie als ecologie en gezondheidsbescherming.

Hier wordt de sterke kant duidelijk van een innovatief, flexibel en door de eigenaar geleid bedrijf.