Mieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące –
maksymalna wydajność przy niskim zużyciu

Efektywna obróbka metali podczas obracania, wiercenia, frezowania i szlifowania wymaga zastosowania wydajnych cieczy chłodząco-smarujących. Mieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące Rhenus Lub tworzą drobno rozproszone, stabilne emulsje o niskich wskaźnikach strat. Z reguły wystarczają już stężenia dodatkowe na poziomie  1-2%.

Mieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące, które zabezpieczają Państwa proces produkcji

Oferowane przez nas produkty ulepszamy we współpracy z naszymi klientami i politechnikami. Są to:

  • niezawierające amin i kwasu borowego ciecze chłodząco-smarujące (Amin- und Borsäurefreie KühlschmierstoffeRL produkt autorski Rhenus Lub)
  • niezawierające kwasu borowego ciecze chłodząco-smarujące na bazie alternatywnych amin
  • dwukomponentowe ciecze chłodząco-smarujące
  • produkty uniwersalne

Obszary zastosowania

  • obróbka stopów magnezu
  • wymagająca obróbka stopów aluminium
  • materiały trudnoskrawalne, np. tytan, inconel
  • materiały standardowe, takie jak stal, odlew, metale nieżelazne