Rhenus Lub – W skrócie

 • Image
 • Year
  1882
 • Description

  Założenie przedsiębiorstwa przez Wilhelma Schlafhorsta.

 • Position (x)
  39
 • Image
 • Year
  1910
 • Description

  Przejęcie przedsiębiorstwa przez rodzinę Reiners.

 • Position (x)
  161
 • Image
 • Year
  1960
 • Description

  Rozpoczęcie internacjonalizacji przedsiębiorstwa w ramach grupy IMMI (International Marketing and Manufacturing Institute, Oklahoma, USA).

 • Position (x)
  251
 • Image
 • Year
  1989
 • Description

  Dr Max Reiners zostaje prezesem spółki.

 • Position (x)
  296
 • Image
 • Year
  1990
 • Description

  Wprowadzenie i budowanie
  wizerunku marki „rhenus”.

 • Position (x)
  314
 • Image
 • Year
  1993
 • Description

  Założenie spółki-córki w Hiszpanii.

  Rhenus Lub jest pierwszym na świecie dostawcą cieczy chłodząco-smarujących nie zawierających amin ani kwasu borowego.

 • Position (x)
  368
 • Image
 • Year
  1999
 • Description

  Założenie spółki-córki we Francji.

 • Position (x)
  477
 • Image
 • Year
  2001
 • Description

  Budowa drugiego kompleksu laboratoryjnego.

  Zwiększenie liczby pracowników w obszarze badań i rozwoju do 40 osób.

 • Position (x)
  513
 • Image
 • Year
  2003
 • Description

  Założenie spółki-córki w Holandii i w Belgii.

 • Position (x)
  549
 • Image
 • Year
  2005
 • Description

  Otwarcie w Rheindahlen najnowocześniejszej w całej Europie fabryki smarów.

 • Position (x)
  585
 • Image
 • Year
  2007
 • Description

  Rhenus Lub świętuje
  125-lecie istnienia.

 • Position (x)
  620
 • Image
 • Year
  2009
 • Description

  Dynamiczna ekspansja wymaga budowy nowego, nowoczesnego centrum logistycznego.

 • Position (x)
  657
 • Image
 • Year
  2011
 • Description

  Przystąpienie do inicjatywy
  ONZ „Global Compact”.

 • Position (x)
  692
 • Image
 • Year
  2012
 • Description

  Nawiązanie szerszej, strategicznej współpracy z kluczowymi odbiorcami na świecie.

  Kolejne, znaczące inwestycje w jednostki laboratoryjne zajmujące się badaniami i rozwojem.

 • Position (x)
  710
 • Image
 • Year
  2015
 • Description

  Smart Factory – cyfrowe systemy jutra w firmie Rhenus Lub.

  To ważny krok firmy Rhenus Lub na drodze do Przemysłu 4.0.

   

   

  Przyszłość cieczy chłodząco-smarujących

  Rhenus Lub ustanawia nowoczesne standardy dla cieczy chłodząco-smarujących.

 • Position (x)
  728

Zarząd

Dr. Max Reiners
Dr. Frank Hentrich
Dipl.-Ing. Frank Wlazik

Siedziba przedsiębiorstwa

Mönchengladbach-Rheindahlen
Rok założenia 1882

Zakłady produkcyjne

Mönchengladbach-Rheindahlen: fabryka olejów i smarów

Ilość sprzedanych produktów i obrót

Sprzedana ilość: ok. 27.416 t
Obrót: ok. 84.022 mln €

Oferta

Sektory przemysłu reprezentowane przez naszych klientów

Przemysł samochodowy i przemysł kooperujący z przemysłem samochodowym (OEM), przemysł kolejowy, górnictwo, przemysł chemiczny, energetyka, sektor maszyn do robót ziemnych, budowa maszyn i samolotów, gospodarka leśna i rolnictwo, technologia magazynowania, przemysł spożywczy i paszowy, inżynieria biomedyczna, zastosowania specjalistyczne, przemysł stalowy i budowlany, budowa tuneli, przemysł łożysk tocznych

Pracownicy

firma zatrudnia 238 pracowników światowy.

Zależne spółki

Rhenus Lub S.A. w Hiszpanii, założona w 1993 roku
Rhenus Lub S.A. we Francji, założona w 1999 roku
RhenusLub B.V. w Holandii, założona w 2003 roku

Filie zagraniczne

Belgia, Bułgaria, Chiny, Chile, Dania, Anglia, Finlandia, Francja, Indie, Indonezja, Izrael, Włochy, Japonia, Litwa, Holandia, Kanada,Korea Południowa, Malezja,  Meksyk, Maroko, Norwegia, Austria, Polska, Portugalia, Rosja, Rumunia, Singapur, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Tajwan, Ukraina, Czechy, Turcja, Węgry, Białoruś, Wietnam