rhenus FU 800 – przyszłość cieczy chłodząco-smarujących

Poprzez oferowanie produktów niezawierających amin ani kwasu borowego firma Rhenus Lub już od 1991 roku kształtuje historię cieczy chłodząco smarujących. Dziś ponownie udowadniamy, że nasza pozycja lidera innowacji jest zasłużona. Ogłaszamy erę cieczy chłodząco-smarujących nowej generacji – przedstawiamy rhenus FU 800.

Rynek cieczy chłodząco-smarujących znajduje się w przełomowym momencie. W całej jego historii nie kładziono tak dużego nacisku na minimalizowanie wpływu na środowisko i człowieka jak dziś. Najnowsze i najsurowsze przepisy dotyczące chemikaliów, np. REACH, wymagają szybkiej zmiany myślenia u producentów i użytkowników cieczy chłodząco-smarujących w celu ochrony zdrowia i natury.

Przełom w historii cieczy chłodząco-smarujących mieszalnych z wodą

Rhenus Lub idzie jednak o krok dalej. Ten innowacyjny producent opracował nową recepturę cieczy chłodząco-smarującej rhenus FU 800, która spełnia najwyższe standardy w zakresie ochrony zdrowia, zapewnia doskonałą wydajność, a przy tym jest akceptowana przez użytkowników.

Z rhenus FU 800 w bezpieczną przyszłość

Ekonomiczna produkcja oznacza optymalny stosunek kosztów do zysków, jednak nieodzowne jest zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa użytkowników. Stosowanie środka rhenus FU 800 jest dowodem odpowiedzialności pracodawcy i jego dbałości o swoich pracowników.

Dzięki niemu można też spokojnie patrzeć w przyszłość, ponieważ jest to ciecz mieszalna z wodą: nie stwarza ryzyka dla zdrowia, dlatego może być stosowana bez ograniczeń i nie obejmują jej restrykcyjne przepisy.

Z myślą o człowieku i środowisku

rhenus FU 800

  • Niski poziom pH bezpieczny dla skóry
  • Bardzo dobra ocena w teście płatkowym
  • Szyba akceptacja przez pracowników
  • Klasa zagrożenia wód (WGK) 1

 


W zakresie produkcji i ochrony zdrowia rhenus FU 800 gwarantuje:

  • Zadowolenie pracowników i szybką akceptację produktu 
  • Dopuszczenie przez lekarzy zakładowych
  • Brak absencji pracowników spowodowanej podrażnieniami skóry
  • Dbałość o pracowników
  • Uniezależnienie się od zmian przepisów

Niewymagająca oznakowania, przyszłościowa, wysoce wydajna i uniwersalna ciecz

Ekonomiczne ciecze chłodząco-smarujące muszą być wysokowydajne pod względem technicznym. Ich specjalne właściwości mają bezpośredni wpływ na efektywność obróbki podzespołów, a kluczową rolę odgrywa tu receptura.

Dotychczas połączenie w jednym produkcie wszystkich zalet aminowych i bezaminowych cieczy chłodząco-smarujących było niemożliwe. Udało się tego dokonać dopiero twórcom produktu rhenus FU 800.

Rezultat: neutralny środek, która jest wysokowydajny, bezbarwny i bezwonny – ponieważ najlepsza ciecz chłodząco-smarująca to taka, która działa, choć jej nie widać.

W codziennej pracy nie tylko osoby odpowiedzialne za cały proces obróbki, lecz także fachowcy pracujący bezpośrednio przy maszynach z pewnością docenią zalety nowego środka rhenus FU 800.