Obróbka metali

Optymalizacja zaawansowanych technologicznie procesów

Smarowanie, chłodzenie, spłukiwanie – to podstawowe wymagania wobec cieczy chłodząco-smarujących stosowanych w obróbce metali, bądź podczas napełniania pojedynczych maszyn czy  instalacji centralnych. Wymagania technologiczne dotyczą poza tym wszystkich materiałów – także trudnoskrawalnych jak aluminium, tytan lub inconel – oraz przeznaczonych do stosowania w różnych procesach obróbczych jak toczenie, szlifowanie, honowanie i przeciąganie profili.

Jako wiodące przedsiębiorstwo, produkujące wysokiej jakości ciecze chłodząco-smarujące Rhenus Lub opracowało innowacyjne receptury, dzięki którym wyznacza nowe standardy nie tylko w zakresie technologii, lecz również w zakresie ochrony zdrowia i środowiska.

Rhenus Lub oferuje Państwu dokładnie dopasowane rozwiązania w celu osiągnięcia maksymalnej wydajności w Państwa procesach oraz szczególnie ekonomiczne, uniwersalne produkty.

Mieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące:

  • niskie zużycie i długoterminowa stabilność
  • zwiększona produktywność i wydajność
  • efektywna ochrona przed korozją

Niemieszalne z wodą ciecze chłodząco-smarujące:

  • wysoka dokładność pomiarowa i jakość powierzchni
  • niski poziom zużycia narzędzi
  • niski poziom zużycia cieczy