Rhenus Lub – najlepszy partner do współpracy w sektorze przemysłu

Tradycja i innowacja – połączenie tych dwóch wartości cechuje działalność przedsiębiorstwa Rhenus Lub. Dzięki długofalowemu planowaniu i działaniu jesteśmy liderem innowacji w zakresie produkcji środków smarnych stosowanych w przemyśle. Założona w 1882 roku firma Rhenus Lub jest niezależnym i odnoszącym sukcesy, niemieckim przedsiębiorstwem kierowanym przez właściciela, posiadającym spółki zależne i dystrybutorów na całym świecie.

Marka Rhenus jest jedną z najsilniejszych marek na świecie w zakresie produkcji specjalistycznych środków smarnych przeznaczonych do różnego rodzaju zastosowań i branż. Jako najlepszy partner do współpracy w sektorze przemysłu znamy i rozumiemy kwestie związane z zarządzaniem cieczami w procesach produkcyjnych naszych klientów. Nasi klienci darzą nas pełnym zaufaniem, ponieważ jesteśmy niezawodnym specjalistą, wdrażającym wysoce innowacyjne rozwiązania, dysponującym szczegółową wiedzą know-how w zakresie stosowanych w przemyśle cieczy chłodząco-smarujących i smarów.