Przemysł kolejowy

Przemysł kolejowy ma zaufanie do produktów Rhenus

Od produkcji technicznych komponentów dla przemysłu kolejowego do długofalowego zastosowania w pojazdach szynowych – ciecze chłodząco-smarujące i smary Rhenus Lub są często stosowane w przemyśle kolejowym i transporcie szynowym.

Dzięki wysokiej zdolności spłukiwania ciecze chłodząco-smarujące Rhenus są ważnym narzędziem w tym przemyśle szczególnie w obróbce odlewów, podczas której powstają duże ilości odłamków.

W celu stosowania w całym okresie użytkowania nasi specjaliści opracowują biodegradowalne, wysokowydajne smary – odporne na działanie wody i utlenianie – oraz posiadające zdolność przenoszenia nacisków i wyjątkowe właściwości adhezyjne.

  • zezwolenia największych spółek kolejowych w Europie
  • zastosowanie w pociągach dużej prędkości i torowiskach
  • ciecze chłodząco-smarujące do produkcji komponentów napędowych oraz zestawów kołowych
  • smary do smarowania zestawów kołowych, szyn i rozjazdów

PDF Outstanding Supplier of Deutsche Bahn AG