Smary stałe Rhenus Lub – stała, wysoka wydajność we wszystkich warunkach

Smary stałe Rhenus Lub stosowane są w różnego rodzaju sektorach przemysłu na wszystkich kontynentach. Należą do nich między innymi:

  • przemysł budowlany i budowa tuneli
  • rolnictwo i leśnictwo
  • przemysł spożywczy
  • przemysł stalowy
  • przemysł transportowy – od samochodowego po kolejowy

Dzięki swojej ugruntowanej, specjalistycznej wiedzy w dziedzinie chemii i trybologii Rhenus Lub należy do wiodących partnerów w realizacji strategii rozwojowych w przemyśle łożysk tocznych.

Dożywotnie smary stałe Rhenus Lub

W odniesieniu do przekładni, łożysk tocznych i przegubów stawiane są najwyższe wymagania dotyczące obciążenia i wytrzymałości. Dlatego smary stałe Rhenus już w początkowym etapie uwzględniane są jako elementy konstrukcyjne i zapewniają wysoką wydajność komponentów w całym okresie ich użytkowania – bez konieczności systematycznego, ponownego smarowania.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i ochronę środowiska

  • brak obowiązku oznakowania
  • zezwolenia, dopuszczenia i certyfikaty międzynarodowych przedsiębiorstw
  • ekologiczne smary stałe Rhenus: całkowity rozkład na skutek procesów biochemicznych w glebie lub wodach naturalnych
  • smary dla przemysłu spożywczego Rhenus: certyfikacja zgodnie z dyrektywami NSF H1, certyfikat Halal i Kosher