Raylı ulaşım

Demir yolları rhenus’a güveniyor

Ray teknolojisinde ve raylı taşımacılıkta  Rhenus Lub’un soğutma sıvıları ve gresleri önemli bir rol oynar.– teknik komponentlerin imalatından raylı taşıtlarda daimi olarak kullanılan 

Bu sanayide sıkça kullanılan döküm parçaların işlenmesi esnasında oluşan ince talaşların yıkanarak uzaklaştırılması için rhenus soğutma sıvılarının yüksek talaş süpürme kabiliyeti önemli bir husustur.

.Tüm ömrü boyunca kullanılması için, uzmanlarımız doğada parçalanabilen, suya ve oksidasyona dirençli ama ayrıca mükemmel yapışma ve basınç iletme özelliğine sahip  yüksek performanslı gresler üretmişlerdir.

  • Avrupa’daki en büyük demir yolları taşımacılarından onaylar
  • Yüksek hızlı trenler ve hatlarında uygulamalar
  • Çekiş sistemlerinden tekerlek setlerinin imalatına kadar farklı parçaların imalatı için soğutma sıvıları 
  • Tekerlek setleri, raylar ve nokta yağlama için gresler

PDF Outstanding Supplier of Deutsche Bahn AG