REACH Rhenus Lub ile güvenli yoldasınız

REACH kimyasal maddelerle ilgili tescil, değerlendirme, onay ve sınırlama işlemlerini düzenleyen Avrupa kimyasal madde yönetmeliğidir. Bu yönetmelik dünyanın en katı ve aynı zamanda en modern kimyasal madde yasalarındandır. rhenus yüksek performanslı yağların bütün ham maddeleri ve katkı maddeleri REACH'in katı hükümleri doğrultusunda tescil edilmiştir. Bu sayede müşterilerimize güncel gereklilikler doğrultusunda sınırsız güvenlik sağlamaktayız. 

İnsan ve çevre için koruma

REACH'in yardımıyla insan ve çevre için kimyasal madde risklerinden arındırılmış bir koruma sağlanır. Aynı zamanda REACH, kimyasalların iç piyasada serbest dolaşımını garanti eder ve rekabet yeteneğini ve inovasyonu destekler. Rhenus Lub, Avrupa konsorsiyumundaki diğer kimyasal madde üreticileriyle sürekli diyalog halindedir ve rhenus yüksek performanslı yağlama gresleri ve soğutma sıvısı ile kullanılan bütün kimyasal ürünlerin proaktif bir şekilde araştırılması, belgelenmesi ve tescil edilmesini sağlar. Böylece müşterilerimize bütün rhenus ürünlerinin alışılageldiği gibi yüksek kalitede olduğunun garantisini veririz. REACH ve Rhenus Lub en sonunda aynı hedefte buluşurlar: insan ve çevre için daha fazla güvenlik.

Şeffaflıkla daha fazla güvenlik

REACH her yıl bir tondan fazla yeni maddeyi tescil ettirmeden AB'de üretemez ve AB'ye ithal edemez. Bu temel ilke geçerlidir: "Veri yoksa pazar da yok". Bir kimyasalın tescil edilmesi bütün yaşam döngüsünü kapsar ve güvenli bir kullanım için diğer belirli koşullara uyulmasını gerektirir. Rhenus Lub ile tutarlılığı uygulamaya koyarız: rhenus yüksek performanslı yağlayıcıların içeriğinde bulunan bütün ham maddeler ve katkı maddeleri şeffaflıkla daha fazla güvenlik için en kısa süre içerisinde REACH'in katı koşullarına uygun şekilde tescil edilir.