Klimaatneutraliteit: Onze weg naar meer duurzaamheid

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons milieu op ons. Met concrete maatregelen die in het teken van alomvattende duurzaamheid staan. Wij dragen ons deel bij om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties een leefbare toekomst op onze planeet hebben. Dit is een essentieel onderdeel van ons bedrijf. Dat is waar Rhenus Lub en zijn aandeelhouders voor staan.

Klimaatneutraal sinds 2022: Onze focus voor duurzaam succes

Rhenus Lub is sinds 2022 een klimaatneutrale onderneming. Wij bereiken dit door emissies te vermijden, te verminderen of te compenseren via klimaatbeschermingscertificaten. Wij zetten ons duidelijk in voor de internationale doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en brengen transparantie in onze emissiebalans. De afgelopen jaren hebben we al veel in gang gezet om broeikasgassen terug te dringen.

Zo profileren wij ons als klimaatneutraal: onafhankelijk gecertificeerd door Fokus Zukunft GmbH & Co. KG. Als de volgende stap naar een betere toekomst.Wij compenseren momenteel onvermijdelijke emissies met klimaatbeschermingscertificaten van erkende projecten.

Siegel Unternehmen
Nachhaltigkeit Windkraft Rhenus Lub

Klimaatneutraliteit: Wat betekent dat?

Het beginsel van het “Clean Development Mechanism” van het Protocol van Kyoto is dat broeikasgassen die op één plaats niet kunnen worden vermeden, elders kunnen worden gereduceerd. Aangezien de emissies gelijkmatig over de atmosfeer zijn verdeeld, is het voor de totale balans niet van belang waar zij worden geproduceerd en waar zij worden opgeslagen. Bedrijven verwerven hiervoor certificaten van specifieke klimaatbeschermingsprojecten. Voor elk certificaat wordt een ton CO2 bespaard in het desbetreffende project. Het resultaat is een neutraal evenwicht.

Duurzaamheidsverslag 2021

Vorm geven aan verandering met klimaatbeschermingsprojecten

We zijn ons ervan bewust: Het klimaat beschermen en de uitstoot verminderen is een wereldwijde taak. Daarom concentreren wij ons op klimaatbescherming met geselecteerde projecten. En we doen dat waar het de grootste impact heeft. Op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheid en ons helpen onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid te nemen.

  • Windenergie opwekken in Turkije
  • Elektriciteitsproductie met behulp van waterkracht in Turkije en India
  • Energie-opwekking met biogas in Nederland
  • Emissiereductie door openbaar vervoer in India

Duurzaamheidsverslagen

Duurzaamheidsverslag 2021

Certificates

Enviromental Management System

conform to ISO 14001:2015

Occupational Health and Safety Management System

onform to ISO 45001:2018

Quality Management System

conform to  IATF 16949:2016

Quality Management System

conform to  ISO 9001:2015

Development, Manufacturing and Sales Management

conform to ISO 21469:2006