Skip to main content

2011

Rhenus Lub blijft trouw aan zijn traditie als verantwoordelijk bedrijf. Dit wordt bevestigd door de toetreding tot het VN-initiatief “Global Compact”. Het pact tussen bedrijven en de VN heeft tot doel de globalisering op een sociaal en ecologisch verantwoorde manier vorm te geven.