Skip to main content
Unkategorisiert

Veiligheid en gezondheid op het werk in de metaalverwerkende industrie – productieve toepassing met het T-O-P-model

By 02.05.2017juli 22nd, 2022No Comments
Arbeiter mit Bohrer

Veiligheid en gezondheid op het werk in de metaalverwerkende industrie – productieve toepassing met het T-O-P-model

Leestijd: 8 Min. | 02.05.2017

Inhoud

Arbeidsveiligheid: een belangrijke factor in het arbeidsproces

In de metaalverwerkende industrie moet de term “veiligheid en gezondheid op het werk” ruim worden opgevat. Moderne arbeidsveiligheid is namelijk preventief en wacht niet op schade of gebeurtenissen die pas worden veranderd of verbeterd nadat ze zich hebben voorgedaan.

Men beschermt de mensen niet tegen het werk, maar tegen alle gevaren die van de activiteit uitgaan.

Veiligheid en gezondheid op het werk: combinatie van verschillende parameters

Daarom wordt “veiligheid en gezondheid op het werk” nu gezien als een noodzakelijke combinatie van “veiligheid-gezondheid-milieu” (SHE of internationaal HSE Health-Safety-Environment genoemd) en moet het ook als zodanig worden beleefd. De verantwoordelijkheid voor de bescherming van de werknemers ligt uitsluitend bij de “gebruiker”, de ondernemer. Verantwoorde smeermiddelenfabrikanten houden daarom nu al rekening met deze factoren bij de ontwikkeling van koelsmeermiddelen. Bovendien moet een werktuigmachine zodanig zijn uitgerust dat de inspanningen van fabrikanten en gebruikers van koelsmeermiddelen niet later tot absurditeit worden gereduceerd, afgezien van essentiële economische belangen. SHE/HSE begint dus al bij de voorgenomen aankoop van een machine en de keuze van het koelsmeermiddel.

Veiligheid op het werk is een preventieve maatregel

Want waar veel ondernemers niet genoeg bij stilstaan: al bij de planning van de aanschaf van de machine of het te gebruiken smeermiddel ligt vaak de oorzaak voor latere ongelukken en schade. Een verkeerde beslissing kan onder bepaalde omstandigheden leiden tot het volledig mislukken van het werkproces op een later tijdstip, namelijk wanneer zich bijvoorbeeld een schadegeval voordoet in de vorm van een ongeval of ziekte. Correcties aan de machine, het smeermiddel en het werkproces en de daarmee gepaard gaande onderbrekingen zijn in alle opzichten kostbaar en kunnen worden vermeden indien systematisch voorzorgsmaatregelen worden genomen.

Arbeidsveiligheid met het TOP-model

Werken volgens het T-O-P model biedt systematische preventie. Het voorziet in drie thematische velden voor afzonderlijke maatregelen:

 • technische maatregelen:
  • Alles wat aan de machine zelf kan worden veranderd om de werkveiligheid te garanderen. Bijvoorbeeld het aanbrengen van aanwijsbeschermers of noodstopvoorzieningen, of zelfs de keuze van een hoogwaardig smeermiddel.
 • organisatorische maatregelen:
  • Alles wat te maken heeft met het werkproces van de werknemers. Dit omvat bijvoorbeeld een “vier-ogen-principe” bij de machine.
 • persoonlijke maatregelen:
  • Alles wat te maken heeft met de opleiding en voorbereiding van werknemers. Een klassiek voorbeeld is de veiligheidsopleiding.

In het begin: vaststellen van KSS-gevaren

Smeermiddelen en koelsmeermiddelen worden steeds compatibeler voor contact met organisch materiaal zoals de menselijke huid. Maar ook hier geldt: veiligheid voor alles!

In de eerste plaats is het van belang het potentiële gevaar te onderkennen dat voortvloeit uit het gebruik van koelsmeermiddelen. Dit wordt heel duidelijk als men de volgende cijfers vergelijkt: in de metaalverwerkende sector hebben smeermiddelen het grootste aandeel van 33% als veroorzakers van huidziekten met bevestigd BK-vermoeden, gevolgd door de metalen zelf met 17% en technische oliën en vetten met 16% (BGI 658 “Hautschutz in Metallbetrieben”, uitgave 2008). Allergisch contacteczeem kan in chronische vorm een leven lang aanhouden. Hoewel uit studies blijkt dat in 70% van de gevallen een gunstig genezingsproces kan worden bereikt als contact met het allergeen zelf consequent wordt vermeden, is het eerste doel eenvoudigweg het vermijden van contact met welk allergeen dan ook. Geen contact betekent geen allergie opwekken.

KSS en hun gevarenpotentieel

Rhenus Lub blijft onderzoek doen naar huidcompatibele koelsmeermiddelen die de veiligheid op het werk verhogen. Toch zijn dit materialen die met verschillende ingrediënten en additieven moeten worden gemengd om hun belangrijke taken in de industrie te kunnen vervullen, ook al neemt de concentratie voortdurend af:

 • basistoxiciteit
 • kankerverwekkende (kanker veroorzakende) ingrediënten zoals bijvoorbeeld N-nitrosaminen
 • Reproductie-toxische (giftig voor de voortplanting) ingrediënten, zoals boorzuur.
 • Meervoudig werkende ingrediënten (kankerverwekkende en allergene stoffen), b.v. formaldehyde in biociden
 • Micro-organismen (bacteriën, schimmels en gisten), die kunnen leiden tot orgaanbeschadiging, bijvoorbeeld in de longen en de lever.
 • Allergenen
 • Verhoogd brandgevaar met niet-watermengbare koelsmeermiddelen

Onvoorbereid en onzorgvuldig omgaan met MWF leidt al snel tot gedeeltelijke afwezigheid en langdurige beroepsziekten van werknemers. Dit is onaangenaam voor de gewonden en betekent lange perioden van afwezigheid. Voor de onderneming zijn dergelijke incidenten, vooral wanneer zij vaak voorkomen, gewoonweg schadelijk voor de balans.

Veiligheid en gezondheid op het werk: statistieken tonen positieve ontwikkeling

Werken met MWF houdt dus een zeker potentieel gevaar in. Statistieken over huidziekten in Duitsland over verschillende jaren laten het volgende beeld zien:

skindiseases

Enerzijds worden bedrijven en werknemers steeds gevoeliger voor huidziekten die worden veroorzaakt door het gebruik van smeermiddelen. Zo kan de stijgende curve van verdachte gevallen sinds 2007 worden geïnterpreteerd. Anderzijds lijken de smeermiddelen steeds veiliger te zijn geworden en zijn de veiligheidsmaatregelen op de werkplek steeds verfijnder geworden. Dit blijkt uit het dalend aantal gevallen van beroepsziekten die worden veroorzaakt door het gebruik van snijvloeistoffen.

Daarom loont het de moeite de werkprocessen te optimaliseren volgens het T-O-P-model om de werknemers te beschermen en afwezigheden en zelfs arbeidsongeschiktheid te voorkomen.

Trefwoorden

Blijf op de hoogte!

Mis het niet: Nuttige informatie voor uw productie en updates over nieuwe producten en aanbiedingen vindt u in onze nieuwsbrief.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.