Colofon

Gegevens conform § 5 TMG:

Rhenus Lub B.V.
Koperslager 7
“Industriegebied. Watergoor”
3861 SJ Nijkerk

Beherende vennoot:

GiMaGro B.V.
Registerinschrijving: 809089476
Kantoor van inschrijving: Kamer van koophandel te Amersfoort
Registernummer: 32080353
Oude Zevenhuizerstraat 11
3824KA Amersfoort

Vertegenwoordigd door:

M.R. Gros

Contact:

Telefoon: +31 318 596180
E-mail: info@rhenusweb.de

Registervermelding:

registratie in het handelsregister
Kantoor van inschrijving: Kamer van koophandel te Arnhem
Registernummer: 812070902

Omzetbelasting:

Omzetbelasting-identificatienummer conform § 27 a Wet op de omzetbelasting: NL812070902B01

Afhandeling van geschillen

De Europese Commissie stelt een platform beschikbaar voor het online afhandelen van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Ons e-mailadres vindt u hierboven in de colofon.

Wij zijn niet bereid noch verplicht om deel te nemen aan geschillenafhandelingsprocedures ten overstaande van een arbitrage-instantie voor consumenten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als serviceprovider zijn wij, conform § 7 lid1 TMG (TMG = Telemediengesetz – Duitse telemediawetgeving), verantwoordelijk voor alle eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met algemene wetgeving. Conform § 8 tot 10 TMG zijn wij als serviceprovider niet verplicht om overgedragen of opgeslagen gegevens van derden te beschermen of omstandigheden te onderzoeken die kunnen wijzen op illegale activiteiten.

Dit heeft geen invloed op de verplichtingen om informatie te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren in overeenstemming met de algemene wetgeving. Aansprakelijkheid in dit verband is echter alleen van toepassing vanaf het moment dat een concrete overtreding van de wet bekend is. Zodra wij op hoogte zijn van een dergelijke overtreding, zullen wij de betreffende inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links en koppelingen

Ons aanbod omvat links naar websites van derden. Op de inhoud van deze websites hebben wij geen invloed. Wij zijn daarom dan ook niet aansprakelijk voor inhoud van pagina’s van derden. Uitsluitend de aanbieders of exploitanten van deze pagina’s waarnaar gelinkt wordt, zijn verantwoordelijk voor de daarop vermelde inhoud. Er wordt gecontroleerd of pagina’s wet- of regelgeving schenden op het moment dat een link wordt geplaatst. Ten tijde van het plaatsen van de links zijn geen overtredingen geconstateerd.

Permanente controle van de inhoud van pagina’s waar naar gelinkt wordt, is echter redelijkerwijs niet mogelijk zonder concreet bewijs van overtreding van de wet. Indien wij overtredingen vaststellen, zullen wij dergelijke links direct verwijderen.

Auteursrecht

Op de inhoud en de werken die door de exploitanten op deze websitepagina’s zijn geplaatst, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Reproductie, bewerking, verspreiding en elke vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads of kopieën van pagina’s van deze website zijn alleen toegestaan voor privégebruik en niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze websitepagina’s niet door de exploitant is gemaakt, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. Met name de inhoud van derden is als zodanig aangemerkt. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht constateren, dan verzoeken wij u ons hiervan op de hoogte te stellen. Zodra wij van een dergelijke inbreuk op de hoogte zijn, zullen wij dergelijke inhoud direct verwijderen.