REACh und RoHs

Wij nemen verantwoordelijkheid voor onze daden en onze producten – in de hele waardeketen.

Dit geldt voor de grondstoffen en hun oorsprong, de productiemethoden en de selectie van onze partners, tot en met de verwijdering.

REACh en RoHs dienen als standaardisatie en gemeenschappelijke basis voor de industrie en zijn ook voor ons van doorslaggevend belang.

REACh: Met Rhenus Lub zit u altijd goed

REACh is de EU-brede verordening voor de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chhemicaliën (overeenkomstig EG-verordening nr. 1907/2006).

Het is één van ‘s werelds strengste en modernste chemicaliënwetten. Alle grondstoffen en additieven die in rhenus smeermiddelen voor zware toepassingen worden gebruikt, zijn conform de REACh-voorschriften geregistreerd. Dit betekent dat onze klanten profiteren van onbeperkte veiligheid conform de geldende eisen.

Download

Ter bescherming van mens en milieu

Met behulp van REACh worden mens en milieu beter beschermd tegen de risico’s van chemische stoffen. Tegelijkertijd garandeert REACh een vrij handelsverkeer van chemicaliën op de Europese markt en bevordert ze concurrentievermogen en innovatie. Daarom garandeert Rhenus Lub in een continue dialoog met andere producenten van smeermiddelen in consortia in heel Europa, dat alle chemische producten die in hoogwaardige rhenus vetten en koelsmeermiddelen worden gebruikt, proactief zijn onderzocht, gedocumenteerd en geregistreerd. Zo garanderen wij onze klanten dat alle rhenus producten altijd in de zo kenmerkende hoge kwaliteit verkrijgbaar zijn. Want uiteindelijk streven REACh en Rhenus Lub hetzelfde doel na: meer veiligheid voor mens en milieu.

Meer veiligheid door transparantie

Conform REACh mogen nieuwe stoffen vanaf een hoeveelheid van meer dan een ton per jaar zonder aanmelding niet in de EU worden geproduceerd of geïmporteerd. Het principe geldt: “Zonder gegevens – geen markt”. De registratie van een stof omvat enerzijds de totale levenscyclus van de stof en anderzijds de naleving van bepaalde vereisten voor veilig gebruik. Bij Rhenus Lub brengen we dit ook consequent in de praktijk: Alle grondstoffen en additieven in de hoogwaardige rhenus smeermiddelen worden in een vroeg stadium geregistreerd volgens de strenge REACh-verordening – voor meer veiligheid door transparantie.

RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

De EU-Richtlijn 2011/65/EU dient om het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Deze regelt het gebruik en het op de markt brengen van gevaarlijke stoffen in elektrische apparatuur en elektronische onderdelen. In verband met het gebruik van smeervetten en koelsmeermiddelen bevestigen wij dat, volgens de huidige stand van kennis, alle door Rhenus Lub geproduceerde preparaten* voldoen aan Richtlijn 2011/65/EU en de uitbreiding 2015/863/EU.

Gedetailleerde informatie is te vinden in het infoblad.

Download

Certificaten

PDF Icon

Milieubeheersysteem

Geïmplementeerd en toegepast volgens ISO 14001:2015

PDF Icon

Beheersysteem voor veiligheid en gezondheid op het werk

Geïmplementeerd en toegepast volgens ISO 45001:2018

PDF Icon

Kwaliteitsbeheersysteem

Geïmplementeerd en toegepast volgens IATF 16949

PDF Icon

Kwaliteitsbeheersysteem

Geïmplementeerd en toegepast volgens ISO 9001:2015

PDF Icon

Beheersysteem voor ontwikkeling, productie en distributie

Geïmplementeerd en toegepast volgens ISO 21469:2006