Maatschappelijke betrokkenheid

Als internationaal actieve onderneming nemen wij de verantwoordelijkheid voor onze daden.

Daarom zetten wij ons wereldwijd in voor een sterk en leefbaar milieu.

Rhenus Lub neemt zijn verantwoordelijkheid

Want Rhenus Lub staat voor respect en prestaties – en daarmee ook voor persoonlijke maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij richt de familie die eigenaar van Rhenus Lub is, zich op afzonderlijke, zorgvuldig geselecteerde initiatieven en projecten.

Voorbeelden

USP

Wissenscampus MG – met kennis de toekomst vormgeven

Meer innovatiekracht, geavanceerde wetenschap en nog betere netwerken in de regio: Met de Wissenscampus MG bereidt Mönchengladbach zich voor op de toekomst. De drijvende kracht achter het project is de gelijknamige vereniging “Wissenscampus MG”, die een brede alliantie van het regionale bedrijfsleven, de wetenschap, de politiek, het bestuur en de samenleving bijeenbrengt.

Als onderzoeksgedreven familiebedrijf uit Mönchengladbach is Rhenus Lub ook betrokken bij het toekomstproject, dat tot doel heeft kennis in de regio te bevorderen en structurele veranderingen te begeleiden.

USP

Steunproject voor scholierencafé

Rhenus Lub is sinds 2012 betrokken bij verschillende projecten over gezonde voeding in het Förderzentrum Nord in Mönchengladbach.

De instelling speelt een belangrijke rol in Mönchengladbach, vooral vanwege de speciale begeleiding van elk individu – een van de kerntaken van de school. Rhenus Lub is zich bewust van dit belang.

USP

The Global Compact – Voor duurzaam ondernemerschap zorgen

In overeenstemming met de bedrijfscultuur van Rhenus Lub zetten wij ons, als actief lid van het UN Global Compact-initiatief, duurzaam in voor mensenrechten, arbeidsnormen en milieubescherming. Het doel is om binnen onze invloedssfeer bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige economie en actuele problemen op te lossen.

USP

Initiativkreis Mönchengladbach

Sinds de oprichting in het voorjaar van 2003 hebben de leden van het actiecomité Initiativkreis Mönchengladbach zich tot taak gesteld om in hun eigen stad impulsen te geven en mensen ertoe aan te zetten om op actieve wijze mede vorm te geven aan de toekomst en kansen van de stad en te zorgen voor een regio-overschrijdende uitstraling. Rhenus Lub is sinds 2006 lid en zet zich in voor een positieve ontwikkeling en ondersteuning van Mönchengladbach en zijn burgers.