Formaldehyde en formaldehyde-depots in koelsmeermiddelen

consult afspraak

Wat u moet weten over formaldehyde in koelsmeermiddelen van Rhenus Lub

Het Risk Assessment Committee (RAC) heeft formaldehyde1) ingedeeld als kankerverwekkende stof van categorie 1B en mutagene stof van categorie 2. Rhenus Lub gebruikt geen formaldehyde in koelsmeermiddelen. Sommige rhenus-koelsmeermiddelen bevatten echter formaldehyde-depots2). Die kunnen formaldehyde afgeven. Alleen bij een concentratie van 1000 ppm (= 0,1%) of meer formaldehyde in vrije (afgesplitste) vorm is etikettering vereist.

Aangezien koelsmeermiddelen van Rhenus Lub deze grenswaarde nu en in de toekomst niet zullen bereiken, kunnen producten van Rhenus die formaldehyde-depots bevatten, zonder meer worden gebruikt.

Daarom geldt nu het volgende:

  • Geen etikettering van rhenus koelsmeermiddelen met betrekking tot formaldehyde en formaldehyde-depots
  • Uniforme behandeling voor de gebruiker
  • Geen wijziging van de etikettering
Adviesafspraak

Meting en etikettering

In het laboratorium van Rhenus Lub is de formaldehydeconcentratie al jaren een standaardtestparameter. Er wordt een scalair systeem gebruikt om te bepalen hoeveel formaldehyde mag vrijkomen. Deze methode bepaalt dus de maximaal mogelijke hoeveelheid die van het formaldehyde-depot vrijkomt. In werkelijkheid komt slechts een klein deel van deze hoeveelheid daadwerkelijk vrij, zodat deze meetmethode de gebruiker het hoogste veiligheidsniveau garandeert.

Luchtgrenswaarden en inademen van formaldehyde

De vorige MAC-waarde (maximale werkplekconcentratie) als grenswaarde voor de werkplek van 0,62 mg / m³ is ingetrokken. De MAC-commissie heeft een nieuwe waarde van 0,37 mg / m³ voorgesteld. Voorts wordt momenteel gesproken over een nieuwe DNEL-grenswaarde (Derived No-Effect Levels). Welke waarden daadwerkelijk zullen worden vastgesteld, is momenteel nog niet besloten (per 28-04-2014).

Dit betekent het volgende:

Volgens de huidige stand van de kennis is het veilig om het product onder normale omstandigheden te gebruiken. Er is geen verplichting om formaldehyde in de binnenlucht te meten. Een evaluatie van formaldehydemetingen in de lucht in werkruimten voor mechanische productie heeft voor de periode 1999 – 2009 aangetoond dat 95% van alle metingen duidelijk onder de aanbevolen grenswaarde van de MAC-commissie (0,37mg / m³) ligt. Voorts werd de naleving van de besproken SCOEL-grenswaarde (Scientific Committee for Occupational Exposure Limits) in het bereik van 0,2 ppm = 0,25 mg / m³ bij meer dan 95% van alle uitgevoerde metingen gewaarborgd.
De informatie houdt rekening met de huidige wettelijke richtlijnen (per mei 2014). Als er verdere wijzigingen zijn, worden de klanten van Rhenus Lub automatisch geïnformeerd.

Voor gebruikers en fabrikanten van koelsmeermiddelen verandert er niets aan de etikettering van formaldehyde, ondanks de nieuwe richtlijnen voor de classificatie van formaldehyde

  • Geen verandering in de etikettering
  • Geen verplichting tot meten
  • U beslist!

Als klant van Rhenus Lub hebt u net als in het verleden beide mogelijkheden: Koelsmeermiddelen met en zonder formaldehyde-depots