Koelsmeermiddelen en hoogwaardige vetten – Made in Germany

In ons hoofdkantoor in Mönchengladbach, Duitsland, ontwikkelen en produceren wij hoogwaardige vetten, speciale smeermiddelen en koelsmeermiddelen op basis van gerichte specificaties.

Nu aanvragen

Onderzoek, ontwikkeling en productie met de hoogste kwaliteitsnormen

Als systeemaanbieder concentreren wij ons op het oplossen van complexe smeertechnische taken – met gedegen advies en goed aansluitende producten.

Door alle bedrijfsonderdelen op een centrale plaats onder te brengen, garanderen wij een constant hoge kwaliteit, korte besluitvormingswegen en veilige processen.

Generaties lang kijken we naar de inzet
van smeermiddelen voor de industrie holistisch

Innovaties – made by Rhenus Lub

Meer dan 20% van onze werknemers werkt aan onderzoek en ontwikkeling voor nieuwe hoogperformante smeermiddelen. Samen met onze klanten en onderzoeksinstellingen ontwikkelen wij de formules voor een stabiel vloeistofproces met chemische en toepassingskennis.

Ons innovatiebeheer omvat:

 • Nieuwe producten voor nieuwe toepassingen
 • Permanente doorontwikkeling van producten
 • Toepassings- en sectorspecifieke ontwikkelingen
 • Ontwikkelingspartnerschappen met marktleidende klanten
 • “Customization” – ontwikkelingen in opdracht van de klant
 • rhenus lubrineering als uitgebreid fluid management
 • Procesanalyse met Rhenus Lub-kengetallensysteem

Productiefaciliteiten volgens de laatste stand der techniek

rhenus kwaliteit betekent het gelijktijdig en precies bereiken van essentiële prestatieparameters. Want alleen de combinatie van verschillende voordelen leidt tot echte toegevoegde waarde. Deze kwaliteit, waarvoor elke individuele werknemer een grote verantwoordelijkheid draagt, geeft u de nodige zekerheid in de productie en loont zich direct.

Unieke rhenus kwaliteit komt van:

 • Innovatieve recepten
 • Consistente kwaliteit door productie op één locatie
 • De modernste productiefaciliteiten
 • Intelligente productieprocessen
 • Naadloze kwaliteitscontrole
 • Gebruik van eersteklas grondstoffen

Op de gewenste tijd, op de gewenste plaats

Van de inkoop tot de verzending besteden wij bijzondere aandacht aan efficiëntie en leverbetrouwbaarheid voor onze klanten. Onze verantwoordelijkheid voor kwalitatief onberispelijke producten en een betrouwbare voorziening bereiken wij door duidelijke organisatiestructuren en zo kort mogelijke afstanden op één productielocatie.
Intelligent supply chain management en de wereldwijde dochterondernemingen en distributeurs van Rhenus Lub zorgen ervoor dat uw speciale smeermiddelen altijd op korte termijn en punctueel beschikbaar zijn – op het gewenste tijdstip, op de gewenste plaats.

constante hoge kwaliteit, korte besluitvormingstrajecten en veilige processen.

Koelsmeermiddelen en smeervetten – Made in Germany

Kennisuitwisseling: Innovatief dankzij coöperatief onderzoek

Wij hechten veel waarde aan de samenwerking met gerenommeerde onderzoeksinstellingen die ons met hun scheikundige en toepassingstechnische knowhow bijstaan. Samen ontwikkelen wij innovatieve recepturen ten behoeve van een stabiel, efficiënt, milieuvriendelijk en toekomstbestendig vloeistofproces.

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Met het Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart) zijn wij een strategisch innovatiepartnerschap aangegaan. Hierbij vormen wij een belangrijke schakel tussen onderzoek en industrie en tussen productidee, innovatie en markt.

Door de uitwisseling van vakkennis ontwikkelen wij een nieuwe koelsmeermiddelgeneratie van morgen, die zowel de gereedschapsslijtage als de bewerkingstijden bij de productie van moderne materialen moet terugdringen.

In het kader van deze nauwe samenwerking werken wij aan een eerste project, waarin koelsmeermiddelen voor de bewerking van vezelcomposieten centraal staan. Nu al bestaat ongeveer 50% van de in de vliegtuigbouw gebruikte materialen uit koolstofvezelversterkte kunststof.

www.dlr.de

Hochschule Niederrhein

Een langdurige samenwerkingspartner aan onze zijde is de Hochschule Niederrhein. Sinds 20 jaar bevorderen wij samen synergie-effecten tussen bedrijfsleven en wetenschap en slaan daarmee een belangrijke brug tussen theorie en praktijk. Wij werken voortdurend aan uitbreiding van dit strategische partnerschap.

In het kader van het Deutschlandstipendium, een Duits studiebeurzenprogramma, van de Hochschule Niederrhein, begeleiden wij een student die de studierichting ‘procestechniek’ volgt tot en met het afronden van zijn masterscriptie.

www.hs-niederrhein.de

Westsächsische Hochschule Zwickau

De samenwerking met de Westsächsische Hochschule Zwickau is bij Rhenus Lub historisch diep geworteld. Al meer dan 20 jaar doen wij samen met de experts uit Zwickau onderzoek naar de meest uiteenlopende koelsmeermiddelrecepturen voor de metaalbewerkende industrie. Zodra in onze laboratoria een veelbelovend koelsmeermiddel voor zeer complexe bewerkingsstappen ontstaat, wordt dit door de Westsächsische Hochschule in Zwickau op grote proefinstallaties onderzocht op geschiktheid voor het desbetreffende bewerkingsproces.

In een grootschalig en met externe middelen ondersteund onderzoek test de Hochschule Zwickau in nauwe samenwerking met Rhenus Lub koelsmeermiddelen voor de bewerking van koolstofvezelversterkte kunststoffen (CVK). Het onderzoek brengt aan het licht hoe een koelsmeermiddel moet zijn opgebouwd om koolstofvezelcomposieten ook in de toekomst te kunnen blijven bewerken.

www.fh-zwickau.de

BiSafe - Microbiologie en biologische veiligheid

Een bekwaam adviseur aan onze zijde en expert in alles wat met “microbiologie” te maken heeft, is Dr. rer. nat. Volker R. Stoldt. De senior scientist aan de Heinrich-Heine-Universiteit in Düsseldorf heeft zich met zijn firma ‘BiSafe’ gespecialiseerd in de veilige, efficiënte en duurzame omgang met, en inzet van biostoffen en biociden volgens de wettelijke voorschriften.

Omdat de inzet van biociden in koelsmeermiddelen als gevolg van de biociderichtlijn sterk is beperkt, heeft onderzoek naar alternatieve bestanddelen de toekomst. In samenwerking met dr. Stoldt doen wij onderzoek naar nieuwe conserveringsmethodes voor koelsmeermiddelen. Zijn bio-analytische meetmethode die niet alleen heel snel, maar ook heel nauwkeurig is, levert voor ons waardevolle resultaten op. Als directeur van de firma ‘BiSafe’ adviseert dr. Stoldt klanten van Rhenus Lub en houdt hij in opdracht van ons bedrijf toezicht op hoogwaardige productie-installaties.

www.bisafe.de