Privacybeleid

Rhenus Lub B.V. hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacystatement legt uit hoe wij met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaan, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

 1. Verwerkingsverantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de besloten vennootschap Rhenus Lub B.V., gevestigd aan de Koperslager 7 te (3861 SJ) Nijkerk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32096266 (verder te noemen “Rhenus Lub”).

 1. Toepassing

Dit privacystatement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Rhenus Lub persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) klanten;
 2. bezoekers van www.rhenuslub.nl;
 3. ontvangers van nieuwsbrieven van Rhenus Lub;
 4. alle overige personen die met Rhenus Lub contact opnemen of van wie Rhenus Lub persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar aandeelhouders, medewerkers, sollicitanten en stagiaires.
 1. Verwerking van persoonsgegevens

Rhenus Lub verwerkt persoonsgegevens die:

 1. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking), telefonisch of digitaal (via e-mail of het contactformulier op de internetpagina van Rhenus Lub) heeft verstrekt, zoals contactgegevens en – afhankelijk van de aard van de gelegenheid – andere persoonsgegevens;
 2. door camerabeelden bij een bezoek aan het kantoorpand van Rhenus Lub zijn vastgelegd. Aan de binnen/buitenzijde van het kantoorpand worden camerabeelden gemaakt, om bij calamiteiten te weten wie zich in het gebouw bevinden en om te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot het kantoor. Camerabeelden worden in beginsel slechts gedurende twee weken bewaard;
 3. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Rhenus Lub zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) of de betrokkene een commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt;
 4. Rhenus Lub heeft ontvangen van derden en/of heeft ontleend aan andere bronnen, waaronder zakelijke social media platformen als LinkedIn, openbare zakelijke websites, het handelsregister van de Kamer van Koophandel, zoals ingevulde en benodigde contactgegevens en andere persoonsgegevens.

De website van Rhenus Lub bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Als op deze links wordt geklikt, worden persoonsgegevens verwerkt door de desbetreffende website. Rhenus Lub is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Evenmin is Rhenus Lub verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites. Voor antwoord op de vraag hoe deze websites met persoonsgegevens omgaan, wordt verwezen naar het privacystatement van deze websites.

 1. Doeleinden verwerking

Rhenus Lub verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. het adviseren over het aangaan van c.q. uitvoeren van een (koop)overeenkomst met (potentiële) klanten;
 2. het onderhouden van contact, door toezenden van een nieuwsbrief, en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;
 3. het verbeteren van product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties, teneinde cliënten/doelgroepen van relevante informatie te kunnen voorzien, zonder daarbij de daarvoor benodigde combinatie en analyse van gegevens, bijzondere persoonsgegevens of vertrouwelijke gegevens te betrekken en zonder individuele cliëntprofielen aan te leggen;
 4. het bewaken van de toegang tot het bedrijfspand;
 5. het verbeteren van de website www.rhenuslub.nl;
 6. het bijhouden van gebruikersstatistieken van de website www.rhenuslub.nl. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 1. Rechtsgrond

Rhenus Lub verwerkt persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 1. toestemming van de betrokkene, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
 2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een (koop)overeenkomst;
 3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor direct marketing en/of het toezenden van nieuwsbrieven.

Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde voor het aangaan van een overeenkomst met Rhenus Lub. Wanneer geen persoonsgegevens worden verstrekt, is het mogelijk dat geen overeenkomst kan worden aangegaan.

 1. Verwerkers

Rhenus Lub kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerker) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Rhenus Lub persoonsgegevens verwerken. Rhenus Lub sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de AVG daaraan stelt. Rhenus Lub maakt gebruik van een automatiseerder die haar IT-omgeving beheert en beveiligt en slaat gegevens op een in CRM-systeem en haar boekhoudprogramma Exact Globe.

Voor het verzorgen van mailings schakelt Rhenus Lub Laposta (www.laposta.nl) en MailChimp in als verwerker. MailChimp is gevestigd in de Verenigde Staten en neemt deel aan Privacy Shield. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door MailChimp verwijzen wij u naar het privacybeleid van MailChimp.

 1. Persoonsgegevens delen met derden

Rhenus Lub deelt persoonsgegevens alleen met derden, als dat voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting kan het bijvoorbeeld nodig zijn persoonsgegevens te delen met bijvoorbeeld partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van een aan Rhenus Lub verstrekte opdracht, zoals bijvoorbeeld een transporteur en/of logistieke dienstverlener en douane.

Rhenus Lub deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.rhenuslub.nl

Uw huidige stand: Alles toestaan.

Uw toestemming ID: mIc6SsMJvZTP61Ou6Mnwyi5kdz7QgTpD/9L1ZV2XE/dwslv9hjDzng==Datum van toestemming: donderdag 30 juni 2022 om 13:02:47 CEST

Functionele cookies

Rhenus Lub gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies

De website van Rhenus Lub maakt gebruik van analytische cookies en analyseprogramma’s.

Zo wordt gebruikt gemaakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw geanonimiseerde IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. [google_analytics_optout]Google Analytics uitschakelen.[/google_analytics_optout]

Daarnaast maakt de website van Rhenus Lub gebruik van soortgelijke webanalyse-services die worden aangeboden door Matamo (voorheen Piwik) en Word Press (WordPress-tool Stats).

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von piwik.alldesign.de zu laden.

Inhalt laden

Tot slot maakt de website van Rhenus Lub gebruik van de door Google aangeboden dienst reCAPTCHA. Met behulp van reCAPTCHA kan worden gecontroleerd of gegevens op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) worden ingevoerd door een mens of door een geautomatiseerd programma. reCAPTCHA analyseert daartoe het gedrag van de bezoeker van een website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker de betreffende website opent. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bv. IP-adres, de tijd die de bezoeker besteedt op de website of de muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.

Tracking cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Tot slot maakt Rhenus Lub gebruik van het programma Google Adwords.  Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie ingesteld om de conversie bij te houden. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van de website van Rhenus Lub bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, dan kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Toestemming weigeren

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Voor meer informatie over de verwerking door Google klikt u op de volgende link: https://policies.google.com/privacy

 1. Doorgifte buiten de EER

Rhenus Lub geeft, behoudens de hiervoor omschreven overdracht aan MailChimp en Google, in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Rhenus Lub er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de AVG.

 1. Bewaren van gegevens

Rhenus Lub bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de onder 4 genoemde doeleinden.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rhenus Lub neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rhenuslub.nl.

 1. Wijzigingen privacystatement

Rhenus Lub behoudt zich het recht voor te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. De wijzigingen worden op de website van Rhenus Lub gepubliceerd. Het is verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 1. Rechten, vragen en klachten

Een betrokkene heeft, voor zover de wet deze rechten toekent, het recht Rhenus Lub te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken.

Een betrokkene kan hierover contact opnemen met Rhenus Lub door een e-mailbericht te sturen naar info@rhenuslub.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door een betrokkene zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken.

Ook bij vragen of opmerkingen en/of klachten over de wijze waarop Rhenus Lub persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Rhenus Lub door een e-mailbericht te sturen naar info@rhenuslub.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Cookie Settings