rhenus

KOELSMEER­MIDDELEN

Altijd de optimale oplossing

Ons breed aanbod van koelsmeer­middelen biedt oplossingen voor gespecialiseerde toepassingen, maar ook krachtige allrounders. Er zit zoveel onderzoek, ontwikkeling en ervaring in de watermengbare en niet-watermengbare koelsmeer­middelen en speciale oliën van Rhenus Lub, dat wij u het ideale smeermiddel voor uw metaalbewerkings­toepassing kunnen leveren. Of het nu gaat om boren, slijpen, frezen, ponsen of snijden: Onze toepassings­specifieke rhenus koelsmeer­middelen garanderen de hoogste werkstukkwaliteit en een aanzienlijk lagere slijtage van het gereedschap.

Industriële koelsmeer­middelen uit Duitsland

Hogere automatiserings­niveaus, toenemende prestaties van gereedschappen, machines en systemen, nieuwe materiaalsoorten – de eisen in de industrie worden steeds hoger.

Wij hebben de ambitie om voor elke toepassing het optimale product te ontwikkelen. Wereldwijd werken ongeveer 270 werknemers hieraan, waarvan meer dan 20% in onderzoek en ontwikkeling.

Onze koelsmeermiddelen zijn de beste keuze voor een veilige en zuinige metaalbewerking.

Hoogwaardige koelsmeermiddelen en metaalbewerkings­oliën zijn een succesfactor voor elk productieproces. Ze beschermen machines en gereedschappen tegen verhoogde slijtage, zorgen voor optimale maatnauwkeurigheid en oppervlakte­kwaliteit en overtuigen door hun lage verbruik.

Koelsmeer­middelen zijn nodig in bijna elke productie-omgeving en bestrijken daarom een breed scala van eisen en eigenschappen:

 • Stabiliteit
 • Materiaal­compatibiliteit
 • Huidvriende­lijkheid
 • Koeling en smerende werking
 • Lange levensduur
 • Weinig corrosie en meer

De juiste keuze van het juiste koelsmeermiddel is daarom van cruciaal belang voor een soepele toepassing. Wij helpen u graag daarbij – – naar de productzoeker!

Wij blijven het rhenus koelsmeermiddelen­assortiment voortdurend ontwikkelen in nauwe samenwerking met universiteiten en onderzoeks­instituten om te voldoen aan de groeiende productievereisten van een breed scala van bedrijfstakken en toepassingen.

Icon Wassermischbar
Koelsmeermiddelen

Watermengbaar

 • Amine- en boorzuurvrije koelsmeer­middelen
 • Boorzuurvrije koelsmeer­middelen op basis van alternatieve aminen
 • Tweecomponenten-koelsmeermiddelen
 • Multifunctionele producten
 • Bewerking van magnesium
Watermengbaar koelsmeermiddelen
Icon Nichtwassermischbar
Koelsmeermiddelen

Niet watermengbaar

 • Zeer goede koelprestaties
 • Verhoging van de snijsnelheid en materiaal­afname
 • Minder slijtage en onderhoudskosten
 • Hoge oppervlakte­kwaliteit en maatnauw­keurigheid
 • Laag verbruik
 • Geen gevaar voor slijpbrand
 • Veiligheid door hoog vlampunt
Niet watermengbaar koelsmeermiddelen

Vaak gestelde vragen en antwoorden

Wat zijn de ingrediënten en additieven in koelsmeer­middelen?

Het niet-watermengbare koelsmeer­middel vereist slechts enkele afzonderlijke componenten, aangezien de waterfactor met al zijn beïnvloedende parameters vervalt. Het essentiële basisbestanddeel is de olie (minerale olie, plantaardige olie, synthetische esters), die wordt verrijkt met polaire actieve bestanddelen en chemisch werkende EP-additieven om de snijprestaties te verbeteren. Verdere additieven (antinevel-additieven of antiverouderings­stoffen) verbeteren de duurzaamheid en het gedrag van de snijoliën in het bewerkingsproces.

download brochure

Wat is de taak van koelsmeer­middelen?

Koelsmeermiddelen hebben twee essentiële taken: Een koelende en smerende werking, evenals de afvoer van spanen en andere afvalproducten. Koelsmeermiddelen worden gebruikt bij een groot aantal bewerkings­methoden, zoals draaien, boren, frezen, brootsen, slijpen, honen en leppen.

Het koelende effect van watermengbaar koelsmeermiddel wordt bijna uitsluitend bepaald door het water. Voor niet-watermengbare koelsmeermiddelen is dit afhankelijk van de viscositeit. De smerende werking wordt daarentegen in hoge mate bepaald door het type en de structuur van het koelsmeermiddel. Het smerende effect en het drukabsorberende vermogen worden aangepast aan het bewerkingsproces door middel van smerende (polaire) en chemisch werkende (EP=extreme pressure) additieven.

Hoe vind ik het juiste koelsmeer­middel voor mijn toepassing?

De keuze van het juiste koelsmeer­middel hangt af van vele complexe factoren van het toepassingsgebied. Wij helpen u graag ter plaatse met uw beslissing.

Bijzonder relevante factoren voor de selectie van koelsmeer­middelen zijn onder meer:

 • Type gereedschaps­machine
 • Te bewerken materiaal
 • Type gereedschap
 • Snijsnelheid, toevoersnelheid
 • Maatnauwkeurigheid, oppervlakte­kwaliteit
 • Koelsmeermiddeldruk en -hoeveelheid
 • Type filtratie
 • Temperatuur van het koelsmeermiddel

Tekenen van een goed afgestemd koelsmeer­middel

 • Veilige corrosiebescherming voor machine en werkstuk
 • Geen verkleuring van de materialen
 • Goede residu-eigenschappen, met name in het spuitgedeelte
 • Goede afwasbaarheid van de onvermijdelijk achterblijvende koelsmeermiddelfilm
 • Goede spoelwerking en bevochtiging
 • Onberispelijke filtratie-eigenschappen
 • Vuilopnamecapaciteit bij machines met filter
 • Vuilafzettingsgedrag bij machines zonder filters
 • Snelle luchtafscheiding en snelle schuimontleding
 • Thermische belastbaarheid
 • Gemakkelijke afscheiding van vreemde oliën
 • Relatieve ongevoeligheid voor verschillende waterkwaliteiten
 • Verouderingsbestendigheid en stabiliteit

Waar moet ik op letten bij de omgang met koelsmeermiddelen?

Een veilig gebruik van koelsmeermiddelen is geen probleem met de juiste voorzorgsmaatregelen en een verstandige toepassing. De belangrijkste aanwijzingen zijn:

 • Veilige opslag en etikettering
  • Aanmaken van een register met koelsmeermiddelen en gevaarlijke stoffen
  • Goed begrijpelijke gebruiksaanwijzingen
  • Plannen voor reiniging, conservering en onderhoud
 • Vermijding van huidcontact
  • Waterafstotende beschermende werkkleding
  • Onmiddellijk omkleden bij doorweekte kleding
  • Regelmatig de handen wassen, gevolgd door huidverzorging
  • Geen reinigingsdoeken meer gebruiken met koelsmeermiddelbestanddelen
 • Vermijding van aerosolen en dampen
  • Gesloten machinetechniek
  • Spatschermen
 • Vermijding van vreemde stoffen in het koelsmeermiddelcircuit
  • Bescherming tegen mechanische onderdelen, vreemde oliën, afval, schoonmaakmiddelen, stof

Concentreer u volledig op uw productieproces, onze rhenus smeermiddelenspecialisten zorgen voor de rest.

Fluid management

Welke problemen kunnen zich voordoen bij het gebruik van koelsmeermiddelen?

Problemen met koelsmeermiddelen ontstaan vooral wanneer het verkeerde product werd gekozen of wanneer het onderhoud niet goed is uitgevoerd.

De volgende factoren kunnen bijvoorbeeld de prestaties van het koelsmeermiddel beperken:

 • Kwaliteit van het mengwater
 • Soort materiaal
 • Bouw en onderhoudsvoorzieningen van de gereedschapsmachine
 • Nalatigheid van de bedieners van de machine

De meest voorkomende problemen met koelsmeermiddelen zijn:

 • Ongewenste schuimvorming
 • Onaangename geur
 • Kiemvorming en schimmelaantasting
 • Roest zichtbaar op het werkstuk of de machine
 • Verf bladdert af of afdichtingen zwellen op
 • Verminderde smerende werking
 • Veranderd demulgeergedrag
 • Verminderde oppervlaktekwaliteit
 • Hoge gereedschapsslijtage
 • Verkleuring van het werkstuk
 • Werknemers klagen over huidirritaties
 • Afzettingen en vreemde olie in het koelsmeermiddel
 • Onaangename rookvorming irriteert de luchtwegen

Voor het oplossen van problemen is vaak slechts een kleine wijziging in de machine, het proces of de gewoonten van het machinepersoneel nodig, en het koelsmeermiddel werkt weer perfect. Indien de problemen met het koelsmeermiddel gedurende langere tijd aanhouden, zal analyse van het koelsmeermiddel in het laboratorium waardevolle inzichten verschaffen.

Gedetailleerde informatie over het oplossen van problemen vindt u hier::

Fluid Management

Hoe vaak moeten koelsmeermiddelen worden getest?

Het regelmatig testen van koelsmeermiddelen is essentieel om ervoor te zorgen dat uw koelsmeermiddelen lang effectief blijven.

Het uiterlijk en de geur van het koelsmeermiddel moeten dagelijks worden gecontroleerd. Volgens TSRG 611 moeten ook de concentratie, de pH-waarde, het nitrietgehalte en het bacterieel gehalte ten minste wekelijks worden gecontroleerd. Afhankelijk van de bestanddelen van het koelsmeermiddel zijn verdere tests vereist, waarvan de intervallen variëren.

Naast de routinecontroles ter plaatse worden ook laboratoriumtests uitgevoerd voor verdere emulsiebewaking. De reikwijdte van de analyse en de analyse-intervallen zijn afhankelijk van het koelsmeermiddel, het systeem en het proces.

Meer informatie over koelsmeermiddelcontrole vindt u hier:

Fluid Management

Hoe vaak moeten koelsmeer­middelen worden vervangen?

Er zijn geen gestandaar­­diseerde vervangings­intervallen voor koelsmeer­middelen, aangezien de levensduur van een koelsmeermiddel in grote mate afhangt van de zorgvuldige controle en zorg door de gebruiker.

De frequentie waarmee koelsmeer­­middelen worden vervangen, varieert van enkele weken tot enkele jaren.

Met welke gezondheids­aspecten moet rekening worden gehouden bij het omgaan met koelsmeer­middelen?

Bij een juiste hantering en onderhoud worden effecten op de gezondheid bij het omgaan met koelsmeer­middelen zeer betrouwbaar vermeden.

De koelsmeer­middelen van Rhenus Lub onderscheiden zich in dit opzicht in het bijzonder. Veel van onze producten zijn vrij van aminen, boorzuur en formaldehyde en hebben een lage pH-waarde.

Voor andere koelsmeer­middelen beperken we potentieel schadelijke ingrediënten en additieven tot het absolute minimum. De gebruikte grondstoffen doorlopen een zorgvuldige controle. Het resultaat: Onze producten behoren tot de meest huidvriendelijke koelsmeer­middelen in de sector.

Het belangrijkste toepassings­gebied voor koelsmeer­middelen is de metaal­verwerkende industrie. Een hoge mate van automatisering in combinatie met passende beschermings­maatregelen minimaliseert de blootstelling al aanzienlijk. Ondanks alles moeten gebruikers langdurig en intensief huidcontact met koelsmeer­middelen vermijden. Een betrouwbare bescherming tegen verontreiniging van de koelsmeermiddelen, bijvoorbeeld door vreemde voorwerpen, is eveneens belangrijk.

Een juiste behandeling van de werkmaterialen en een zorgvuldige verzorging van deze materialen en de huid na het werk zorgen ervoor dat de werknemers optimaal beschermd zijn, zelfs bij regelmatig contact met koelsmeermiddelen.

Leer meer over het onderwerp “koelsmeermiddelen en huidverzorging”!

Zijn er milieuvriendelijke koelsmeer­middelen?

Rhenus Lub biedt een hele reeks milieuvriendelijke koelsmeermiddelen. Ongeveer 85% van onze koelsmeer­middelen zijn ingedeeld in de laagste watergevaarklasse (WGK 1).

De gebruikers profiteren van de aanzienlijk verminderde vereisten inzake vervoer, opslag en behandeling, aangezien het risico van milieu- en grondwater­verontreiniging kleiner is. Meer informatie over de innovatieve producten van Rhenus Lub.

Fluid Management

Vragen?
Neem contact met ons op!

Wij zijn er voor u persoonlijk - met een ongecompliceerd advies, ook bij u op het bedrijf.

Hulp bij de productkeuze?

Gebruik onze productzoeker!

Persoonlijke service

Meer over ons koelsmeermiddel­serviceaanbod: