Smeermiddel als constructie-element

Waarom de keuze van het juiste smeermiddel al bij het begin van de constructie moet worden overwogen, kunt u hier lezen.

Een holistische aanpak voorkomt fouten met ernstige gevolgen

Rhenus Lub is een sterke partner aan uw zijde als het gaat om de ontwikkeling en het ontwerp van nieuwe componenten.

De uitgangssituatie

De ontwikkeling van een complexe tandwielkast was de basisontwikkelingsfase al voorbij toen Rhenus Lub werd benaderd voor een geschikt smeervet. Wij kregen alle benodigde gegevens voor een basisanalyse. Deze omvatte tekeningen, onderdelenlijsten en gebruikte materialen.

De analyse

De tandwielkast en de aandrijvingseenheid moeten in een verzegelde behuizing worden geïnstalleerd en in een oliebad worden geplaatst. Het bedrijfstemperatuurbereik van -30°C tot +130°C en de constante omhulling door olie maakten een uitgebreide afdichting noodzakelijk. Vanwege de inbouwsituatie was levensduursmering gewenst.

Na een gedetailleerde analyse van alle onderdelen en omgevingsvoorwaarden, constateerden we de volgende conflicten:

  • Het voor de buitenafdichting gekozen afdichtingsmateriaal was niet verenigbaar met de chemische eigenschappen van de omgevingsolie
  • Binnenin de versnellingsbak werden afdichtringen van verschillende materialen gebruikt (EPDM en NBR)

In de praktijk zou het onderdeel vóór het einde van de geplande levensduur zijn vernield door binnendringende olie uit de omgeving. Bovendien zou elk gekozen smeermiddel de EPDM- of NBR-afdichtingsringen hebben opgelost en zo een storing hebben veroorzaakt.

Oplossing

Een belangrijke factor voor de combinatie van materialen – zoals afdichtingsringen en smeermiddelen – is polariteit. Dit is een fundamentele eigenschap van elk materiaal, d.w.z. ook van elk elastomeer en elk smeermiddel, en geeft informatie over hun oplosbaarheid. Hetzelfde lost op in hetzelfde . Dit is bijzonder belangrijk voor smeervetten, omdat afhankelijk van de gebruikte basisolie, het smeermiddel zich ofwel polair (bijv. polyglycol) ofwel apolair (bijv. synthetische polyalfaolefinen) gedraagt. Een soortgelijke polariteit doet afdichtingsmaterialen opzwellen en vernielt ze na verloop van tijd.

Dit en andere adviezen werden in combinatie met een duidelijke aanbeveling voor afdichtingsmaterialen en een compatibel smeermiddel doorgegeven aan de verantwoordelijke ontwerper. Hoge kosten voor correcties of zelfs schade in de lopende serie zouden kunnen worden vermeden door aanpassingen uit te voeren in de voorserieproductiefase .

Verdere voordelen

Complexe producten, een veelheid aan componenten en korte ontwikkelingstijden vormen uitdagingen voor elke ontwikkelaar. Met Rhenus Lub hebt u de juiste partner aan uw zijde.

  • Dankzij ons eigen testprogramma beschikken wij over een uitgebreide database inzake mediacompatibiliteit, niet alleen voor de basisoliën, maar ook voor alle gebruikte additieven
  • Een aanpassing met het oog op verenigbaarheid vindt altijd in twee richtingen plaats
  • Verenigbaarheid met materialen en smeermiddelen
  • Weerstand van het smeermiddel tegen omgevingsmedia (brandstof of uitlaatgasnevel, non-ferrometalen, oplosmiddelen enz.)

Tussen twee haakjes: voor speciale bedrijfsomstandigheden beschikken wij ook over chemisch neutrale speciale vetten. In afzonderlijke gevallen wegen de hogere kosten niet op tegen andere voordelen (bijv. geen vervanging van onderdelen bij lopende serieproductie).

Vragen?
Neem contact met ons op!

Wij zijn er voor u persoonlijk - met een ongecompliceerd advies, ook bij u op het bedrijf.