Onze weg naar meer duurzaamheid

Wij nemen de verantwoordelijkheid voor ons milieu op ons. Met concrete maatregelen die in het teken van alomvattende duurzaamheid staan. Wij dragen ons deel bij om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties een leefbare toekomst op onze planeet hebben. Dit is een essentieel onderdeel van ons bedrijf. Dat is waar Rhenus Lub en zijn aandeelhouders voor staan.

Onze inzet voor duurzaamheid

Wij worden verenigd door duurzame ideeën. Generaties-overstijgend voor mens, machine en milieu. Veelzijdig en divers – als basis voor onze bedrijfsfilosofie.

  • Grondstofbesparende productie is voor ons het allerbelangrijkste. Met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen die een beslissende invloed hebben op de verminderde emissies tijdens de productie, het gebruik en de verwijdering.
  • Wij maken ons sterk voor veilig werk. Hiervoor bieden wij koelsmeermiddelen aan die vrij zijn van aminen en boorzuren – en dus bijzonder huidvriendelijk.
  • In ons onderzoek en ontwikkeling richten wij ons op duurzaamheid als de drijvende kracht achter innovatie. Daartoe testen wij koelsmeermiddelen die plantaardige basisoliën en additieven op biologische basis bevatten.
  • Wij werken hard aan meer duurzaamheid in industriële toepassingen. Met onze biologisch afbreekbare vetten is milieubescherming eenvoudig – gecertificeerd volgens DIN CEN/TR 16227.
  • Wij bieden lokale steun: met sponsorprojecten die sterk de nadruk leggen op sociale betrokkenheid en die vooral jongeren een perspectief op een mooie toekomst bieden.
  • We stellen onszelf meetbare doelen, bevestigd door het Science Based Targets initiative (SBTi).

Onze doelen volgens het Science Based Targets initiative (SBTi)

Met transparantie en meetbaarheid benadrukken we onze inzet voor duurzaamheid. Onze SBTi-gecertificeerde doelen voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen zijn een belangrijke stap in deze richting.

Samenvatting van de doelstelling: Op de korte termijn 1,5°C tegen 2030

Dit doel werd goedgekeurd in het kader van een vereenvoudigd doelvalidatieproces dat uitsluitend van toepassing is op kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s).  Rhenus Lub GmbH & Co KG verbindt zich ertoe om de uitstoot van broeikasgassen volgens scope 1 en 2 tegen 2030 met 50% te verminderen, te beginnen vanaf het basisjaar 2018, en om zijn uitstoot volgens scope 3 te meten en te verminderen.

SBTi targets

Over het Science Based Targets initiative (SBTi)

Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het Carbon Disclosure Project (CDP), het United Nations Global Compact (UN Global Compact), het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF) en is een van de verbintenissen van de We Mean Business Coalition. Het initiatief zet zich in om op wetenschap gebaseerde doelen te stellen om het concurrentievoordeel van bedrijven in de overgang naar een koolstofarme economie te versterken. Op wetenschap gebaseerde doelen zijn doelen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen die overeenkomen met het decarbonisatieniveau dat nodig is om de doelen van de Overeenkomst van Parijs te bereiken – de opwarming van de aarde beperken tot ruim onder de 2°C boven het pre-industriële niveau en doorgaan met de inspanningen om de opwarming te beperken tot 1,5°C.

UN Global Compact: duurzame rechtvaardigheid

Het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties streeft naar een duurzame en billijke economische ontwikkeling. Als langdurig lid, is dat ook onze verplichting. Wij handelen op verantwoorde wijze en zetten ons in voor mensenrechten, arbeidsnormen, milieubescherming en corruptiepreventie. De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) vormen voor ons een natuurlijk onderdeel daarvan.

Global Compact

100 procent groene stroom: dubbele ondersteuning voor de energietransitie

We gebruiken al jaren groene stroom en blijven dat ook doen. Sinds 2019 komt er alleen nog “echte”, gecertificeerde groene stroom uit het stopcontact.

De elektriciteit voor onze productie en infrastructuur is uitsluitend afkomstig van hernieuwbare energiebronnen. Deze wordt op een milieuvriendelijke en duurzame manier opgewekt – en dan precies wanneer we hem nodig hebben. Hij stroomt rechtstreeks vanuit het Europese net naar ons toe, zonder dat ingewikkelde opslag nodig is.

Zo steunen we de energietransitie tweemaal: door directe inkoop van elektriciteit en met de prijspremie voor groene stroom. 75 procent daarvan gaat naar nieuwe, duurzame energiecentrales.

Niet alle groene stroom is hetzelfde

Wij vertrouwen op 100 procent echte groene stroom uit hernieuwbare energiebronnen. Ook bij de opwekking ervan wordt alleen pure groene stroom gebruikt. En zelfs de daarvoor benodigde componenten zijn met “groene stroom” geproduceerd.

Dat maakt het verschil. Want stroom is pas echte groene stroom als het hele proces van productie tot afdanking duurzaam en milieuvriendelijk is. Bovendien moeten productie en verbruik tegelijkertijd plaatsvinden. Zekerheid bieden certificeringen volgens normen zoals TÜV Süd EE02 (CIVIS Standard EE+ met de CMS Standard EE02-criteriacatalogus).

Herbruikbare en recyclebare Reco-vaten voor onze wereld van morgen

We gebruiken onder andere stalen vaten om onze koelsmeermiddelen mee te vullen – en hier vertrouwen we op zogenaamde Reco-vaten. Deze vaten kunnen niet alleen tot 10 keer worden hergebruikt, maar daarna ook gerecycled. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen op grondstoffen en een efficiënte bijdrage aan de circulaire economie.

Bovendien vermindert het gebruik van gereconditioneerde verpakkingen de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen met wel 80% in vergelijking met nieuwe verpakkingen. In 2023 konden we al meer dan 870.000 kg CO2 besparen door meer dan 40.000 gereconditioneerde vaten te gebruiken.

Download certificaat

Duurzaamheid meetbaar maken

In samenwerking met onafhankelijke instituten zorgen wij voor duidelijkheid. De Product Carbon Footprint (PCF) en de Corporate Carbon Footprint (CCF) spelen hierbij een centrale rol. Wij bepalen op transparante wijze en op basis van gegevens welke emissies zich voordoen aan de product- en aan de bedrijfszijde. Wij analyseren om te optimaliseren. Altijd met het doel om over de hele linie nog duurzamer te worden.

Nachhaltigkeit Produktion Rhenus Lub

Vorm geven aan verandering met klimaatbeschermingsprojecten

We zijn ons ervan bewust: Het klimaat beschermen en de uitstoot verminderen is een wereldwijde taak. Daarom concentreren wij ons op klimaatbescherming met geselecteerde projecten. En we doen dat waar het de grootste impact heeft. Op gebieden die van cruciaal belang zijn voor de duurzaamheid en ons helpen onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid te nemen.

  • Windenergie opwekken in Turkije
  • Elektriciteitsproductie met behulp van waterkracht in Turkije en India
  • Energie-opwekking met biogas in Nederland
  • Emissiereductie door openbaar vervoer in India

Duurzaamheidsverslagen

PDF Icon

Duurzaamheidsverslag 2022

PDF Icon

Duurzaamheidsverslag 2021

Certificates

PDF Icon

Enviromental Management System

conform to ISO 14001:2015

PDF Icon

Occupational Health and Safety Management System

onform to ISO 45001:2018

PDF Icon

Quality Management System

conform to  IATF 16949:2016

PDF Icon

Quality Management System

conform to  ISO 9001:2015

PDF Icon

Development, Manufacturing and Sales Management

conform to ISO 21469:2006