Przejmujemy odpowiedzialność

Nasze przedsiębiorstwo od dawna stawia na zrównoważony rozwój i przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi i środowisko. W swojej działalności także kierujemy się tymi zasadami, przede wszystkim podczas wytwarzania naszych produktów. Współpracujemy przy tym z naszymi partnerami, biorąc udział w różnych inicjatywach.

Produkcja efektywnie wykorzystująca zasoby

Zrównoważony rozwój

Przywiązujemy dużą wagę do starannego obchodzenia się z zasobami a także ograniczenia emisji CO2. Dlatego opracowujemy i produkujemy według najaktualniejszych standardów wysokiej jakości produkty, które mają wysoką wydajność i jednocześnie są przyjazne dla środowiska i człowieka oraz bezpieczne w produkcji, stosowaniu i utylizacji.

Dowodem działań naszego przedsiębiorstwa na rzecz ochrony środowiska jest wdrożony i działający system zarządzania środowiskiem oraz uzyskany na jego podstawie certyfikat ISO 14001.

Ochrona środowiska dzięki produkcji biodegradowalnych smarów

W szczególności w zastosowaniach, w zakresie których istotna jest długofalowa ochrona środowiska, dużą rolę odgrywają specyficzne zalety produkowanych przez Rhenus Lub smarów stałych. Dlatego przykładowo w łożyskach tocznych i ślizgowych w przemyśle budowlanym, w kopalniach odkrywkowych i przy budowie tuneli lub w transporcie kolejowym stosowane są smary stałe Rhenus Lub, które na skutek biochemicznych procesów w glebie i wodach naturalnych ulegają całkowitemu rozkładowi.

Wszystkie biodegradowalne środki smarowe Rhenus odpowiadają wymogom europejskiej normy DIN CEN/TR 16227.

Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia

Ponosimy odpowiedzialność za swoją działalność.  Warunkiem jej kontynuacji i odniesienia sukcesu jest opracowywanie szczególnie przyjaznych dla skóry cieczy chłodząco-smarujących – w 100% bez zawartości amin i kwasu borowego (Amin- und Borsäurefreie KühlschmierstoffeRL produkt autorski Rhenus Lub). W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia naszych pracowników wykraczamy poza obowiązujące krajowe i międzynarodowe standardy. Według tych zasad dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia kierujemy się również w trakcie procesów produkcyjnych w naszym zakładzie.

Społeczne zaangażowanie

Nasze społeczne zaangażowanie koncentruje się na działaniach w regionie Dolnego Renu. W naszej lokalizacji w Mönchengladbach zatrudniamy ponad 200 pracowników i angażujemy się w tym regionie w liczne inicjatywy społeczne. Jesteśmy na przykład:

członkiem stowarzyszenia Initiativkreis Mönchengladbach

partnerem wyższej szkoły Hochschule Niederrhein