Skip to main content

Laat de toekomst maar komen

Leestijd: 4 Min. | 19.02.2020

Kennis als hulpbron – waardevoller dan ooit

De wereld verandert. Oude industrieën moeten zichzelf opnieuw uitvinden, maken hoe langer hoe meer deel uit van netwerken en worden steeds digitaler. Waar de reis ook heen mag gaan – één ding is zeker:

 

alleen wie de juiste randvoorwaarden schept, kan de toekomst aan. Hierbij speelt kennis als hulpbron in al zijn facetten een bepalende rol. Want wie een bijdrage wil leveren aan de vormgeving van de toekomst, moet toekomstgericht onderzoek doen en innovatief denken. Een blik op Rhenus Lub bewijst hoe veelzijdig kennis kan zijn.

“Economisch succes waarborgen met kennis”

“De digitale transformatie bepaalt ons werk en leven meer dan ooit tevoren. Tegelijkertijd wordt ook een systematische kennisopbouw en -uitwisseling steeds belangrijker. Daarom ondersteunen we bij Rhenus Lub de kenniscampus in Mönchengladbach – een modern infrastructuurproject dat de samenwerking tussen economie en wetenschap intensiveert. Met de kenniscampus treffen we nu al alle voorbereidingen om ook in de toekomst economisch succes te kunnen waarborgen door middel van wetenschap. Vooral kennis is hierbij een van de bepalende hulpbronnen die we nu en in de toekomst willen ondersteunen en consequent verder willen ontwikkelen.”

“Kennis schept de basis voor betere producten”

“Producten verbeteren betekent rekening houden met een groot aantal factoren. Onze ervaring en onze schat aan kennis op het gebied van research & development dragen hier in belangrijke mate toe bij. We hebben een beter beeld van de beschikbare middelen, werken buitengewoon duurzaam en helpen klanten om kostenefficiënter en effectiever te produceren. Daarbij schrijven we de samenwerkingsgedachte met hoofdletters: Door onze samenwerking met hogescholen en onderzoeksinstellingen en onze zeer nauwe contacten met de industrie maximaliseren we niet alleen onze kennis, maar bereiken we ook gezamenlijk nog meer. Zo leggen we voor onszelf en onze klanten een belangrijke basis voor de industrie van de toekomst.”

“Wie kennis opbouwt, maakt ook de komende generatie sterker”

“Met name jonge onderzoeksters en onderzoekers hebben optimale voorwaarden nodig om hun kennis en ideeën te kunnen omzetten in excellent werk. Dat heeft niet alleen betrekking op het vormen van onderlinge kennisnetwerken. Er moeten ook ondernemingen zijn die het mogelijk maken om potentieel – in het bijzonder van jonge mensen – te onderkennen en te bevorderen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld ook de ondersteuning van onderzoeksprojecten. Als jonge onderzoekers vergroten we onze kennis doordat wehet research & development bij Rhenus Lub kunnen combineren met onderzoeksprojecten van andere partners. Dat is een echte win-winsituatie: jonge onderzoekers vergroten zo hun competentie als ontwikkelaars, terwijl de resultaten direct terechtkomen bij de onderneming – en uiteindelijk ook de klanten daarvan kunnen profiteren.”

Blijf op de hoogte!

Mis niets: Ontvang met één klik nuttige informatie voor uw productie en updates over nieuwe producten en aanbiedingen rechtstreeks in uw inbox.