Skip to main content

Geen etiketterings­plicht, voor een eenvoudigere hantering

Leestijd: 4 Min. | 17.10.2018

Boorhamer-/beitelvet rhenus ACK 2 zonder gevarensymbolen

Wie met smeermiddelen werkt, krijgt ook regelmatig met gevarensymbolen te maken. Deze symbolen geven de gebruiker belangrijke instructies over veilig gebruik van het product. Hierbij geldt een eenvoudige vuistregel: Zijn er geen gevarensymbolen voor een smeermiddel, dan zijn er minder factoren waarmee een gebruiker rekening moet houden. Dat maakt de hantering van het product aanzienlijk eenvoudiger. Deze vrijstelling van de etiketteringsplicht heeft Rhenus Lub succesvol geïmplementeerd voor het boorhamer-/beitelvet rhenus ACK 2.

Effectief – zonder gevarensymbolen

Met het slijtagewerende boorhamer-/beitelvet kunnen onder andere insteekgereedschappen en slijtbussen van hydraulische en pneumatische hamers worden gesmeerd. Hoewel rhenus ACK 2 eerder vanwege de aanwezigheid van koperpoeder van gevarensymbolen moest worden voorzien, is de classificering als gevaarlijke stof nu komen te vervallen – zonder dat de effectieve samenstelling is gewijzigd.

Dr. Marco Pfeiffer, Hoofd Productmanagement & Distributie Vetten bij Rhenus Lub, legt uit hoe dat kan: „Of iets als gevaarlijk wordt geclassificeerd, was tot nu toe afhankelijk van afzonderlijke bestanddelen van de samenstelling en de toxicologische eigenschappen hiervan. Het koperpoeder dat aanwezig is in rhenus ACK 2 geldt als afzonderlijke grondstof als gevaarlijk voor water. Uit recenter technologisch onderzoek van het Institut Fresenius blijkt echter, dat het koperpoeder dat in het boorhamer-/beitelvet is verwerkt, niet langer de gevaarlijke eigenschappen bezit die het als afzonderlijke stof heeft. Er zijn geen risico’s voor de gezondheid en het milieu, waardoor het product is vrijgesteld van de etiketteringsplicht.

Boorhamer-/beitelvet zonder etiketteringsplicht met bijzondere voordelen

De nieuwe vrijstelling van de etiketteringsplicht uit zich voor de gebruiker niet alleen in een eenvoudigere hantering. De verlaging van de watergevarenklasse van 3 naar 1 biedt ook nieuwe toepassingsmogelijkheden in de land- en bosbouw, weg- en waterbouw, mijnbouw, steengroeves en andere toepassingsgebieden. Het boorhamer-/beitelvet rhenus ACK 2 op basis van een aluminium-complexzeep is walkstabiel en water- en oxidatiebestendig. Het product biedt een goede corrosiebescherming en kan worden gebruikt in een temperatuurbereik tot 1.100 °C.

GHS Icons
Trefwoorden

Blijf op de hoogte!

Mis niets: Ontvang met één klik nuttige informatie voor uw productie en updates over nieuwe producten en aanbiedingen rechtstreeks in uw inbox.